Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Επιλογή σχολείων για συμμετοχή στη δράση “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Lab”.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου eTwinning και της προώθησης του θεσμού Σχολείο eTwinning, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning υλοποιεί  τη δράση “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Lab”.

Μέσω της δράσης και σε συνέχεια της πρόσκλησης: http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/852-open-etwinning-hacker-lab ,επιλέχθηκαν 4 σχολεία από τα 23 που έκαναν αίτηση, ένα (1) Δημοτικό Σχολείο, δύο (2) Γυμνάσια και ένα (1) Λύκειο, τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ήταν υψηλότερα στην βαθμολογία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που είχαν ανακοινωθεί.

Τα επιλεγμένα σχολεία είναι:

  1.  12ο Γυμνάσιο Αχαρνών- Λούκου Τριανταφυλλιά
  2. Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών – Ιωάννα Χαρδαλούπα
  3. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ρώσσιου Ελένη

  4. 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης – Νεκταρία (Ναταλία) Τζίτζη

Τα σχολεία θα λάβουν ανάλογο εξοπλισμό, με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects και τη διάχυση της δράσης σε γειτονικά σχολεία.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί κατά τη σχολική χρονιά 2018-1019.. Για την απόδειξη παραλαβής του εξοπλισμού στα σχολεία ο Διευθυντής του σχολείου υποχρεούται να υπογράψει το δελτίο αποστολής και να αποστείλει σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής, εγκατάστασης και μετά την δοκιμαστική περίοδο βεβαιώσεις καλής λειτουργίας στον ανάδοχο.

Η ΕΥΥ επιφυλάσσεται να διατηρεί για λογαριασμό της τα δικαιώματα του εξοπλισμού για διάστημα τεσσάρων ετών και κατόπιν μεταφέρονται στο σχολείο. Ο εξοπλισμός μετά το έργο θα παραμείνει στο σχολείο.

Διαβάστε Περισσότερα