Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς ή/και κηδεμόνες,

Αγαπητοί/ες μαθητές/τριες Γυμνασίου του ΠΣΠΘ,

Σας γνωστοποιούμε ότι ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο ορίζεται η Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021. Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β ́ 4194), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.

Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και τις διευθύνσεις εικονικών διαδικτυακών αιθουσών όπου θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα θα ενημερωθούν οι γονείς ή/και κηδεμόνες και οι μαθητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα υπάρξει το συντομότερο λεπτομερής σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β ́ 2005). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID19

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών ξεκινά αύριο Δευτέρα 1/2/2021 η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια & Λύκεια).

Για τη δια ζώσης επαναλειτουργία του σχολείου μας έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η προσέλευση των μαθητών/τριών Γυμνασίου & Λυκείου από διαφορετική είσοδο σε σχέση με τους/τις μαθητές/τριες του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, όπως ακριβώς ίσχυε και πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων το Νοέμβριο.

2. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, όπου με τη διαρρύθμιση των θρανίων τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών/τριών. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών/τριών στις τάξεις. Οι αίθουσες θα αερίζονται επαρκώς στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας αλλά και κατά τη διάρκειά της, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, θα γίνεται περιοδική απολύμανση των αιθουσών κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ υπάρχει επάρκεια σε αντισηπτικό διάλυμα.

3. Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές/τριες καλό είναι να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας στα λεωφορεία με τα οποία μετακινούνται από και προς το σχολείο.

4. Επίσης καλό είναι να έχουν μαζί τους: μάσκα, αντισηπτικά μαντηλάκια ή ατομική συσκευασία αντισηπτικού διαλύματος, φαγητό και νερό (για να μην χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες βρύσες).

5. Καθημερινά, εκτός από την τήρηση των ενδεικνυόμενων αποστάσεων από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής. Βασικό μέτρο πρόληψης της διασποράς του COVID 19 είναι η συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο χρησιμοποιώντας νερό και κρεμοσάπουνο είτε με χρήση αντισηπτικού διαλύματος. Ειδικά κατά την είσοδο μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει η αντισηψία των χεριών να υλοποιείται με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

6. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η διαχείριση του τυχόν βήχα ή φτερνίσματός τους ειδικά μέσα στον κλειστό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται να αερίζεται πολύ καλά με φυσικό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

7. Η χρήση της μάσκας αποτελεί επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω μέτρο πρόληψης και αποφυγής διασποράς του covid19 και είναι υποχρεωτική.

8. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί από μέρους των μαθητών/τριών στην αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ τους και της χρήσης κοινού εξοπλισμού. Όλα τα άτομα μέσα σε μία αίθουσα θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου και στη συνεχή υπενθύμιση των βασικών αρχών υγιεινής.

9. Επιπλέον, ειδικότερα λόγω της χειμερινής περιόδου και των χαμηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τον υποχρεωτικό αερισμό των σχολικών αιθουσών παρακαλούνται οι γονείς ή/και κηδεμόνες να μεριμνήσουν σχετικά με την κατάλληλα ένδυση των μαθητών/τριών.

10. Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου.

11. Ειδικότερα οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσία τους στο σχολείο θα πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα:

    • Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο κατά τα διαλείμματα.
    • Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο.
    • Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα.
    • Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ).

12. Παρακαλούμε θερμά τους γονείς ή/και κηδεμόνες εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα λοίμωξης COVID-19, να παραμένει στο σπίτι εν αναμονή ιατρικής αξιολόγησης και του αποτελέσματος αυτής.

Συνεπώς όλοι φοράμε μάσκες καλύπτοντας πλήρως το στόμα και ειδικά τη μύτη, οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τμήματος διατηρούν την ομοιογένειά τους και αποφεύγουν το συγχρωτισμό με μαθητές και μαθήτριες άλλων τμημάτων, χρησιμοποιούμε τα αντισηπτικά των αιθουσών (αποφεύγοντας την κατάχρηση), πλένουμε τα χέρια μας όποτε είναι απαραίτητο και αποφεύγουμε να τα ακουμπάμε στο πρόσωπό μας και σε κάθε διάλειμμα εξερχόμαστε γρήγορα από την τάξη και κατευθυνόμαστε στην αυλή σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Τα παράθυρα των αιθουσών είτε θα παραμένουν ελαφρώς ανοικτά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είτε θα ανοίγουν διάπλατα στο μέσο περίπου της διδακτικής ώρας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Εν όψει της επαναλειτουργίας του σχολείου μας, υπενθυμίζουμε τις προγενέστερες σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ που μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link (https://www.minedu.gov.gr/news/44824-06-05-20-odigies-gia-tin-epanaleitourgia-ton-sxolikon-monadon-2) και το ΦΕΚ/ΚΥΑ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Υλικό για Μαθητές

Υλικό για Γονείς

Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Διαδικαστικά

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουμε η επιστροφή των μαθητών/τριών στο σχολείο μας να είναι ασφαλής και είμαστε σε συνεχή εγρήγορση να επέμβουμε, αν διαπιστώσουμε προβλήματα, να τα επιλύσουμε άμεσα.

Καλή επιστροφή

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά από μία διακοπή δυόμιση μηνών στο σχολείο μας ξεκινά αύριο Δευτέρα 1/2/2021 η δια ζώσης διδασκαλία. Έχουμε προετοιμαστεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για να υποδεχθούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας στις τάξεις τους.

«Γυρίζουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα, μαθαίνουμε ασφαλείς», ήταν το μήνυμα της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, κατά την ανακοίνωση του ανοίγματος γυμνασίων και λυκείων και αυτό ακριβώς θα επιδιώξουμε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς ή/και κηδεμόνες) με σύμπλευση και συνεργασία.

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί καλούμαστε να τηρήσουμε τα γνωστά -πλέον- μέτρα πρόληψης: υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χρήση αντισηπτικών και τακτικοί αερισμοί των χώρων.

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη τήρηση των μέτρων πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ οι διδακτικές ώρες θα είναι σαραντάλεπτες και τα διαλείμματα δεκάλεπτα ή εικοσάλεπτα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Σχολαστικοί θα είναι οι καθαρισμοί όλων των χώρων, ενώ ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί από το ΥΠΑΙΘ για την προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήση μουσικών οργάνων κ.ά.

Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές άνω των 16 ετών δίνεται η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου COVID-19 που εξασφάλισαν τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεσή τους να εξεταστούν προληπτικά για κορωνοϊό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID-19 (https://edu.testing.gov.gr/). Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες άνω των 16 ετών επιθυμούν να υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να καταθέσουν αίτηση στην ανωτέρω πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σημειώνεται ότι η επιλογή των αιτούντων θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας (χρονική και γεωγραφική) και πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων τεστ ημερησίως. Οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά για τους ανήλικους μαθητές άνω των 16 ετών θα απαιτείται και η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Η συναίνεση μπορεί να διασφαλίζεται με την παρουσία του γονέα στη διαδικασία ή/και με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ότι επιθυμεί το παιδί του να συμμετάσχει στον έλεγχο για COVID-19.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τη σελίδα του σχολείου μας και όλες τις σχετικές ανακοινώσεις.

Το ωρολόγιο συνολικό πρόγραμμα που θα ισχύσει από 1/2/2021 – 5/2/2021 μπορείτε να δείτε εδώ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα Γυμνασίου – Λυκείου που θα ισχύσει από 1/2/2021 – 5/2/2021 μπορείτε να δείτε εδώ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΟ ΠΣΠΘ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Το ΠΣΠΘ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της Εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το Ολοκαύτωμα, η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης από το Γ’ Ράιχ, αποτελεί το γεγονός-ορόσημο που άλλαξε οριστικά τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης. Τιμώντας τη μνήμη όσων έζησαν τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος θυμόμαστε ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα και δεσμευόμαστε ότι ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ γιατί μόνο έτσι η ιστορία διδάσκει και δεν επαναλαμβάνεται. Επιδιώκουμε την αλήθεια, τη μνήμη και μια εκπαίδευση που οικοδομεί την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο.

Το ΠΣΠΘ, παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας και τις αναπόφευκτες δυσκολίες, με τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διαδικτυακές τάξεις κρατάει ζωντανή την ιστορική μνήμη και παραμένει πιστό στην υπόσχεση να υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων να ζουν με αξιοπρέπεια. Αυτές οι εκδηλώσεις επιδιώκουν την ανάπτυξη επίγνωσης της σημασίας του να τιμάται η μνήμη τέτοιων γεγονότων και αποτελούν έναυσμα μιας πιο διεξοδικής μελέτης του Ολοκαυτώματος. Ολόκληρη η σχολική μας κοινότητα σήμερα αποκόμισε μια ακόμη σημαντική μαθησιακή εμπειρία χτίζοντας γέφυρες μνήμης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος θα αποτελέσουν ισχυρή ασπίδα ενάντια στο μίσος και σε κάθε μορφή προκατάληψης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΟ ΠΣΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΤΑ… ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ

Η σχολική κοινότητα αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες και καλείται να ανταπεξέλθει με όλα τα δυνατά μέσα. Στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εφαρμόζοντας μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσπαθούμε να κρατήσουμε τους/τις μαθητές/τριές μας σε επαφή με το σχολείο και να διατηρήσουμε την επικοινωνία μαζί τους, να τους εμψυχώσουμε και να τους υποστηρίξουμε, να τους προσφέρουμε καινοτόμες και δημιουργικές διεξόδους έκφρασης. Στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Καινοτομίας & Δημιουργικότητας στη Μουσική, η β’ και γ’ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεράκι, ενθουσιασμό, επιμελή εργασία και έμπνευση δημιούργησε δύο (2) σπονδυλωτές ραδιοφωνικές εκπομπές, «Μένοντας Σπίτι-Μένοντας Συντονισμένοι», οι οποίες θα μεταδοθούν από το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο European School Radio σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Ραδιοφωνική Εκπομπή β’ Γυμνασίου «Μια ματιά στο Δημοτικό Τραγούδι»

Σάββατο 23 – 1 –  2021,     Ώρα 17:00 – 17:30

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/4448#sch

Ραδιοφωνική Εκπομπή Γ’ Γυμνασίου «Η Μουσική στην 7η Τέχνη»

Κυριακή 24 – 1 –  2021,     Ώρα 17:00 – 18:00

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/4447#sch

 

Στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ραδιοφωνικών παραγωγών μπορείτε να δείτε την περιγραφή, την αφίσα, αλλά και να ακούσετε το διαφημιστικό spot κάθε εκπομπής. Μετά την μετάδοση της κάθε εκπομπής, στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα εμφανιστεί και το podcast, το οποίο θα παραμείνει στο αρχείο του European School Radio (ESR) έτσι ώστε να  μπορεί να την ακούσει όποιος/α δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει την ημέρα και ώρα της μετάδοσής της.
Το European School Radio φιλοξενείται ως υπηρεσία ραδιοφώνου στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και ακούγεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας η οποία δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό στις υπηρεσίες βίντεο (EDU TV). Έχει ώς σκοπό να προβάλει τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες της μαθητικής κοινότητας και να τις επικοινωνεί με το σήμερα, δημιουργώντας ένα δίκτυο σχολείων και μαθητών/τριών. Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συμβάλλοντας παράλληλα και στην Δικτύωση Σχολείου – Κοινωνίας.

 

European School Radio  http://europeanschoolradio.eu/el  

Πατήστε το play και καλή ακρόαση!

Διαβάστε Περισσότερα