Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ο ορισμός της ενεργού πολιτειότητας, σύμφωνα με την έρευνα του προγράμματος “Active Citizenship for Democracy” που έγινε από το European Commission’s Centre for Research on Lifelong Learning (CRELL) (Hoskins, 2006) είναι «η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, στην κοινότητα και/ή στην πολιτική ζωή⋅ χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και έλλειψη βίας και σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία».

Με αφορμή την επικαιρότητα και την συζήτηση γύρω από το θέμα των εκλογών, μυηθήκαμε στην διαδικασία και διεξήγαμε εκλογές προκειμένου να δώσουμε όνομα στην τάξη μας.
Αφού το σχολείο έγινε εκλογικό τμήμα

Να η ευκαιρία

Εκλογές

Είναι πολύ κομβικό για μένα να μιλάμε στα παιδιά για το τι συμβαίνει στο τώρα αλλά κυρίως να δίνουμε το ερέθισμα να αντιληφθούν βιωματικά τι είναι η δημοκρατία