Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ οι πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο ΠΣΠΘ τη Σχολική χρονιά 2023-2024
Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 24/8/23, 23:59.
ΕΠΕΣ ΠΣΠΘ.

Αιτήσεις_ΑΠΟΣΠΑΣΗ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ