Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν   πρόσκλησης της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθ. Πρωτ.: 13333/17-8-2022) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023,  το ΕΠΕΣ του Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) μετά τη μοριοδότηση αναρτά τον αξιολογικό πίνακα

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΠΣΠΘ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-2