Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνονται οι κωδικοί των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν, όπως έχουν αποσταλεί από την υπεύθυνη αρχή, και καλούνται να εγγραφούν στο 1/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο μη ενταγμένο στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ), στην Α΄ Δημοτικού του ΠΣΠΘ και στην Α΄ Γυμνασίου του ΠΣΠΘ για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Τους κωδικούς των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν για να φοιτήσουν στο 1/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο μη ενταγμένο στο ΠΣΠΘ για το σχολικό έτος 2023 – 2024, καθώς και των επιλαχόντων/ουσών μπορείτε να δείτε για τα προνήπια και τα νήπια ΕΔΩ.

Τους κωδικούς των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν, καθώς και των επιλαχόντων/ουσών, για να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023 – 2024 μπορείτε να δείτε ΕΔΩ .

Τους κωδικούς των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν, καθώς και των επιλαχόντων/ουσών, για να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023 – 2024 μπορείτε να δείτε ΕΔΩ .

Οι γονείς ή/και κηδεμόνες των κληρωθέντων μαθητών/τριών έχουν λάβει SMS από την υπεύθυνη αρχή.