Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Η αναγκαιότητα της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου από όλους σε συνδυασμό με

α) τη συμμετοχή του Σχολείου τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα esafety label: απονομή στο Σχολείο μας του χάλκινου μεταλλίου πιστοποίησης ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου (12-2-2014) και απονομή αργυρού μεταλλίου 27/6/2018)

β) την έγκριση συμμετοχής του Σχολείου μας στο Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr) με την εγκριτική απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με αριθ. πρωτ. 1543/08.02.17 είχαν σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση σχετικών  δράσεων μέσα και έξω από το Σχολείο αλλά και από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ειδικότερα, οι δράσεις του ΠΣΠΘ με τίτλο «Ασφαλώς …Διαδίκτυο» για τη σχολική χρονιά 2017-2018 εστίασαν:

α. στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

β. στη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ. στην ασφάλεια στη Διαδικτυακή επικοινωνία και τα Διαδικτυακά παιχνίδια,

δ. στην εξάρτηση από το Διαδίκτυο,  και

ε. στο Διαδικτυακό εκφοβισμό.

Τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-18 και το σχεδιασμό του σχολικού έτους 2018-19 μπορείτε να δείτε εδώ