Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
Συμμετοχή της Δ τάξης Δημοτικού σε πρόγραμμα e-twinning

Συμμετοχή της Δ τάξης Δημοτικού σε πρόγραμμα e-twinning

Η Δ΄ τάξη του Π.Σ.Π.Θ. συμμετέχει σε πρόγραμμα e-twinning εθνικής εμβέλειας διάρκειας 6 μηνών (Νοέμβριος 2023-Aπρίλιος 2024) σε συνεργασία με την Δ΄ τάξη 10ου Δημοτικό Σχολείου Νάουσας πάνω σε διεπιστημονικό θέμα με τον γενικό τίτλο: Steaming in the world!” Οι δράσεις υλοποιούνται μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά και τη Θεατρική αγωγή. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Νίκη Ζωγράφου, Ευανθία Στέφα, Γιώργος Ραδιόπουλος, Σοφία Σένογλου, Μαρία Ρούσσου (διευθύντρια 10ου Δημ. Σχ. Νάουσας),Μαρίνα Λάγουρη (διευθύντρια Π.Σ.Π.Θ.).

Στο πλαίσιο του εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες αναζητούνται διαρκώς νέες εναλλακτικές μέθοδοι που να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών, να δημιουργούν κίνητρα μάθησης, να αναπτύσσουν γνωστικές, μεταγνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες, να καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες, αναδεικνύοντας την αμφίδρομη σχέση επιστήμης και κοινωνίας. Ζητούμενο αποτελεί η πραγμάτωση του αποτελεσματικού, του καινοτόμου, του δημιουργικού και του αειφόρου σχολείου. Ένα σύγχρονο σχολείο που είναι ανοικτό στην κοινωνία, στις νέες πολιτισμικές συνθήκες και επιστημονικές εξελίξεις, στην ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Στόχο ενός σύγχρονου σχολείου αποτελεί η υλοποίηση σχεδίων εργασίας τα οποία ενεργοποιούν τους/τις μαθητές/τριες, έτσι ώστε με βιωματικό τρόπο να προσεγγίζουν ο,τι τους περιβάλλει και τους δημιουργεί ερωτήματα για τη ζωή τους και πως λειτουργεί η φύση και το ανθρώπινο σώμα. Οι βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί του παρόντος σχεδίου εργασίας είναι να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/ριες προκειμένου να: αποκτήσουν δεξιότητες αναστοχαζόμενων ανθρώπων που μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να ερευνούν και πώς να γίνονται δημιουργικοί και αποτελεσματικοί, καλλιεργήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα αξιοποιούν τις γνώσεις τους και θα παράγουν νέα γνώση, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη και στη ζωή τους, να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση και ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε να είναι ικανοί να συνδέονται και να επικοινωνούν με τους άλλους, να αναγνωρίσουν αξίες και να συνειδητοποιήσουν αρχές που διέπουν το περιβάλλον που ζουν ως ενεργοί πολίτες.

Όλα τα παραπάνω  συνιστούν ένα ενιαίο πλαίσιο μάθησης με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα από το φυσικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών οι διάφορες μορφές της τέχνης αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια είτε ως αρχικές δραστηριότητες είτε ως κεντρικές δραστηριότητες είτε ως δραστηριότητες εμπέδωσης είτε ως δραστηριότητες αξιολόγησης – και προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της ενσυναίσθησης, της φαντασίας και των συναισθημάτων, του κριτικού αναστοχασμού, για εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και σκέψης, για τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων της αντιληπτής πραγματικότητας, για τη μάθηση σε «ασφαλές» πλαίσιο διερεύνησης ιδεών, στάσεων, επιλογών και αποφάσεων.

Οι άξονες και οι θεματικές περιοχές που θα διερευνηθούν είναι

  • Οι αλλαγές των εποχών μέσα από την επιστήμη και την τέχνη
  • Μικροί Μετεωρολόγοι εν δράσει -ακραία καιρικά φαινόμενα
  • Κλιματική Αλλαγή
  • Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός
  • Το ταξίδι του φωτός
  • Ταξίδι στο διάστημα

 

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Θ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E TWINNING ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Την Παρασκευή 16/2/2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη γνωριμίας μαθητών /τριών της Δ ΄τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας με τους εταίρους μαθητές της Δ΄ταξης του ΠΣΠΘ στο χώρο του Δημοτικού του ΠΣΠΘ, στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning με γενικό τίτλο: «Steaming in the world» που αφορά τη διεπιστημονική προσέγγιση των φυσικών επιστημών μέσα από τις τέχνες, τα πειράματα, την ψηφιακή αφήγηση και γενικότερα την διερευνητική μάθηση STEAM. Στο πλαίσιο της επίσκεψής οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν από τον εκπαιδευτικό κ. Φίλιππο Κουτσάκα στον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου, γνωρίστηκαν μεταξύ τους δια ζώσης, αλληλεπίδρασαν, έπαιξαν στην αυλή παιχνίδια σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα και σχεδιάστηκαν οι επόμενες δράσεις.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαρίνα Λάγουρη (Διευθύντρια Π.Σ.ΠΘ), Νίκη Ζωγράφου, Ευανθία Στέφα, Σοφία Σένογλου, Γιώργος Ραδιόπουλος, Μαρία Ρούσσου (Διευθύντρια 10ου Δημ. Σχ. Νάουσας)

 

Διαβάστε Περισσότερα
Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2024-2025

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2024-2025

 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά, Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 ενημερώνονται ότι:

α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

β) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες  μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

γ) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως άνω σχολείων.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Δ.Ε.Π.Π.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Α) σχετικά με το δίκτυο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Β) για τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος, για τα Πρότυπα ΕΔΩ και για τα Πειραματικά ΕΔΩ.

 

Το ΔΤ ΕΔΩ

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης μαθητή στη Β Δημοτικού

Σας ενημερώνουμε ότι προέκυψε μία θέση μαθητή (αγόρι) στη Β΄ τάξη του Δημοτικού και προβαίνουμε στην προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ για την πλήρωση της θέσης

 

Διαβάστε Περισσότερα