Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Σήμερα 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την προγραμματιζόμενη μετακίνηση μαθητών/τριών του σχολείου μας στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος στη Φλωρεντία ώστε να συμμετάσχουν στο 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (16 – 20/3/2022) για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής εκδρομής στο  ταξιδιωτικό γραφείο AIRFORUM Travel & Congress  με έδρα τη Θεσσαλονίκη λόγω συμφερότερης τιμής.