Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
Συμμετοχή της Δ΄ τάξης στη δράση: «Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» της Science View

Συμμετοχή της Δ΄ τάξης στη δράση: «Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» της Science View

 

Το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος στη διαγωνιστική δράση της Science View  «Μαθαίνοντας την επιστήμη μέσα από το θέατρο» με τη βιντεοσκοπημένη παράσταση: «POWERBANKS» που πραγματεύεται το κρίσιμο θέμα της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη και το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Τη δράση πραγματοποιεί η Δ΄ τάξη του δημοτικού στο πλαίσιο της Μελέτης περιβάλλοντος, Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και της Θεατρικής Αγωγής με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Νίκης Ζωγράφου, Ευανθίας Στέφα, Μαρίνας Λάγουρη. Το σενάριο δημιουργήθηκε με την ενεργή εμπλοκή και δημιουργικότητα των παιδιών και τους ευαισθητοποίησε σε θέματα της καθημερινότητας τους. Η υπόθεση του σεναρίου αφορά στην απεργία που κάνουν τα είδη ενέργειας και του αιτήματός τους απέναντι στους ανθρώπους για πιο ορθολογική χρήση τους. Μέσα από το χιούμορ, τον σουρεαλισμού και τις προσωποποιημένες έννοιες, οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν ευρύτερα ζητήματα των φυσικών επιστημών και τοποθετήθηκαν κριτικά στην ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισης του κρίσιμου ζητήματος της κλιματικής αλλαγής και αναγνώρισαν τη σημασία της ατομικής ευθύνης απέναντι σε αυτήν. Η τελική εκδήλωση θα λάβει χώρα διαδικτυακά από την διοργανώτρια Ελληνογερμανική αγωγή στις 21/4/2024. Καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες μας!

Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς. Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (www.creatit-project.eu) ενώ στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των θετικών επιστημών (Inquiry Based Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CREATIONS (http://creations-project.eu/). Αποτέλεσε έναν από τους επιταχυντές (accelerators) του Ευρωπαϊκού έργου Open Schools for Open Societies (OSOS) (http://www.openschools.eu/) που έχουν εγκριθεί και προτείνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως Εθνικού Συντονιστή για τα Ελληνικά Σχολεία που συμμετείχαν στο έργο. Κατά τη διάρκεια του έργου OSOS, προσαρμόστηκε στο προτεινόμενο μοντέλο των ανοιχτών στην κοινωνία σχολείων (OSOS Open Schooling Model). Ήταν μέσα στους πρώτους 20 επιταχυντές (από τους 69 προτεινόμενους) που επέλεξαν τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο (1200 σχολεία από 13 χώρες).  Αποτελεί επίσης μία από τις περιπτώσεις εφαρμογής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού έργου Creativity, Art and Science in Primary Education (CASE) (http://www.project-case.eu/) και δραστηριότητα που είχε συμπεριληφθεί στο  Ευρωπαϊκό έργο CREATEskills (http://createskills.eu/ ) για την ανάπτυξη και προώθηση των STEM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Την προηγούμενη χρονιά υποστηρίχθηκε από τα έργα NEXT STEP, GSO4SCHOOL, DOTS, ενώ φέτος από τα έργα SciCultureD, Learning from the Extremes και Road-STEAMer. Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν μια θεατρική παράσταση σχετική με επιστημονικά θέματα και να μάθουν θετικές επιστήμες με δημιουργικό τρόπο.

Οι επιμέρους στόχοι της δράσης, οι οποίοι έχουν ως κεντρικό άξονα τη διεπιστημονική διασύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές επιστήμες, αφορούν τόσο τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.

 

Διαβάστε Περισσότερα
Συμμετοχή της Δ τάξης Δημοτικού σε πρόγραμμα e-twinning

Συμμετοχή της Δ τάξης Δημοτικού σε πρόγραμμα e-twinning

Η Δ΄ τάξη του Π.Σ.Π.Θ. συμμετέχει σε πρόγραμμα e-twinning εθνικής εμβέλειας διάρκειας 6 μηνών (Νοέμβριος 2023-Aπρίλιος 2024) σε συνεργασία με την Δ΄ τάξη 10ου Δημοτικό Σχολείου Νάουσας πάνω σε διεπιστημονικό θέμα με τον γενικό τίτλο: Steaming in the world!” Οι δράσεις υλοποιούνται μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά και τη Θεατρική αγωγή. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Νίκη Ζωγράφου, Ευανθία Στέφα, Γιώργος Ραδιόπουλος, Σοφία Σένογλου, Μαρία Ρούσσου (διευθύντρια 10ου Δημ. Σχ. Νάουσας),Μαρίνα Λάγουρη (διευθύντρια Π.Σ.Π.Θ.).

Στο πλαίσιο του εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες αναζητούνται διαρκώς νέες εναλλακτικές μέθοδοι που να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών, να δημιουργούν κίνητρα μάθησης, να αναπτύσσουν γνωστικές, μεταγνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες, να καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες, αναδεικνύοντας την αμφίδρομη σχέση επιστήμης και κοινωνίας. Ζητούμενο αποτελεί η πραγμάτωση του αποτελεσματικού, του καινοτόμου, του δημιουργικού και του αειφόρου σχολείου. Ένα σύγχρονο σχολείο που είναι ανοικτό στην κοινωνία, στις νέες πολιτισμικές συνθήκες και επιστημονικές εξελίξεις, στην ουσιαστική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Στόχο ενός σύγχρονου σχολείου αποτελεί η υλοποίηση σχεδίων εργασίας τα οποία ενεργοποιούν τους/τις μαθητές/τριες, έτσι ώστε με βιωματικό τρόπο να προσεγγίζουν ο,τι τους περιβάλλει και τους δημιουργεί ερωτήματα για τη ζωή τους και πως λειτουργεί η φύση και το ανθρώπινο σώμα. Οι βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί του παρόντος σχεδίου εργασίας είναι να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/ριες προκειμένου να: αποκτήσουν δεξιότητες αναστοχαζόμενων ανθρώπων που μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να ερευνούν και πώς να γίνονται δημιουργικοί και αποτελεσματικοί, καλλιεργήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα αξιοποιούν τις γνώσεις τους και θα παράγουν νέα γνώση, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη και στη ζωή τους, να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση και ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε να είναι ικανοί να συνδέονται και να επικοινωνούν με τους άλλους, να αναγνωρίσουν αξίες και να συνειδητοποιήσουν αρχές που διέπουν το περιβάλλον που ζουν ως ενεργοί πολίτες.

Όλα τα παραπάνω  συνιστούν ένα ενιαίο πλαίσιο μάθησης με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα από το φυσικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών οι διάφορες μορφές της τέχνης αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια είτε ως αρχικές δραστηριότητες είτε ως κεντρικές δραστηριότητες είτε ως δραστηριότητες εμπέδωσης είτε ως δραστηριότητες αξιολόγησης – και προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της ενσυναίσθησης, της φαντασίας και των συναισθημάτων, του κριτικού αναστοχασμού, για εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και σκέψης, για τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων της αντιληπτής πραγματικότητας, για τη μάθηση σε «ασφαλές» πλαίσιο διερεύνησης ιδεών, στάσεων, επιλογών και αποφάσεων.

Οι άξονες και οι θεματικές περιοχές που θα διερευνηθούν είναι

  • Οι αλλαγές των εποχών μέσα από την επιστήμη και την τέχνη
  • Μικροί Μετεωρολόγοι εν δράσει -ακραία καιρικά φαινόμενα
  • Κλιματική Αλλαγή
  • Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός
  • Το ταξίδι του φωτός
  • Ταξίδι στο διάστημα

 

Διαβάστε Περισσότερα
Επίσκεψη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας στο Π.Σ.Π.Θ.

Επίσκεψη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας στο Π.Σ.Π.Θ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E TWINNING ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Την Παρασκευή 16/2/2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη γνωριμίας μαθητών /τριών της Δ ΄τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας με τους εταίρους μαθητές της Δ΄ταξης του ΠΣΠΘ στο χώρο του Δημοτικού του ΠΣΠΘ, στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning με γενικό τίτλο: «Steaming in the world» που αφορά τη διεπιστημονική προσέγγιση των φυσικών επιστημών μέσα από τις τέχνες, τα πειράματα, την ψηφιακή αφήγηση και γενικότερα την διερευνητική μάθηση STEAM.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν από τον εκπαιδευτικό κ. Φίλιππο Κουτσάκα στον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου, γνωρίστηκαν μεταξύ τους δια ζώσης, αλληλεπίδρασαν, έπαιξαν στην αυλή παιχνίδια σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα και σχεδιάστηκαν οι επόμενες δράσεις.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαρίνα Λάγουρη (Διευθύντρια Π.Σ.ΠΘ), Νίκη Ζωγράφου, Ευανθία Στέφα, Σοφία Σένογλου, Γιώργος Ραδιόπουλος, Μαρία Ρούσσου (Διευθύντρια 10ου Δημ. Σχ. Νάουσας)

Διαβάστε Περισσότερα
Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2024-2025

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2024-2025

 

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά, Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 ενημερώνονται ότι:

α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

β) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες  μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

γ) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως άνω σχολείων.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Δ.Ε.Π.Π.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Α) σχετικά με το δίκτυο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Β) για τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος, για τα Πρότυπα ΕΔΩ και για τα Πειραματικά ΕΔΩ.

 

Το ΔΤ ΕΔΩ

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης μαθητή στη Β Δημοτικού

Σας ενημερώνουμε ότι προέκυψε μία θέση μαθητή (αγόρι) στη Β΄ τάξη του Δημοτικού και προβαίνουμε στην προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ για την πλήρωση της θέσης

 

Διαβάστε Περισσότερα
Αγιασμός στο  ΠΣΠΘ για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Αγιασμός στο ΠΣΠΘ για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Το πρώτο κουδούνι ήχησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Με αισθήματα χαράς, αγάπης και ενδιαφέροντος, υποδεχθήκαμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους γονείς τους αλλά και τους αποφοίτους μας της περσινής Γ΄ Λυκείου που συνεχίζουν, πλέον, την Ακαδημαϊκή τους πορεία. Το νέο ταξίδι μας ξεκινά με φιλοδοξίες, προσδοκίες και όνειρα για καινούριες γνώσεις, εμπειρίες και επιτυχίες. Για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας είναι η αφετηρία για την απόκτηση συλλογικής ικανότητας, ψυχικής ωριμότητας και ηθικής ελευθερίας.
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου εύχεται σε όλους και όλες μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Διαβάστε Περισσότερα