Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: Ενημέρωση, Εκπαίδευσης και Προστασία”

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, υλοποιήθηκε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: Ενημέρωση, εκπαιδευση και προστασία”.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν:

 • η μελέτη των περιβαλλοντικών διαστάσεων και των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής λόγω της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • η αναζήτηση τρόπων παρακολούθησης, αναγνώρισης, εντοπισμού καθώς και μέτρων για την έγκαιρη προειδοποίηση (risk alert system) και προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με την αξιοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμων, ανοιχτών, χαμηλού κόστους τεχνολογιών καθώς και ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • η παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω λύσεων καθώς και των μετεωρολογικών δεδομένων σε γνωστικά αντικείμενα των όλων των βαθμίδων του ΠΣΠΘ (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), μέσα από μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης του καιρού και του κλίματος
 • η ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων του ΠΣΠΘ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αφενός διεπιστημονικό χαρακτήρα μιας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των (τυπικών) μαθημάτων της Φυσικής, της Μετεωρολογίας, των Μαθηματικών, των Αρχαίων Ελληνικών και της Πληροφορικής, υπερβαίνοντας όμως τα όρια αυτών των μαθητών, και αφετέρου είναι ταυτόχρονα διαθεματικό, καθώς η όλη διδακτική προσέγγιση/μεθοδολογία στηρίχθηκε στη φιλοσοφία STEAM, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες για να ενισχύσει την κατανόηση των μαθητών για τις πολύπλοκες έννοιες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή στην ολότητά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, υπό την επιστημονική επίβλεψη της αναπληρώτριας καθηγήτριας του τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας κ. Κωνσταντίας Τολίκα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάστηκαν 11 εκπαιδευτικοί και 205 μαθητές από όλες τις βαθμίδες του ΠειραματικούΣχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21:

 • πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) διαδικτυακές εισηγήσεις/διαλέξεις από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Δρ. Κωνσταντία Τολίκα, με κοινό τους εμπλεκόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς
 • οι μαθητές σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς εργάστηκαν τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους μαθητές άλλων τάξεων και βαθμίδων στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, αξιοποιώντας σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασίας
 • αξιοποιήθηκαν ανοιχτές τεχνολογίες, εργαλεία και εξοπλισμός για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων, ανοιχτών και χαμηλού κόστους λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην παρακολούθηση, έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των τοπικών κοινωνιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παράχθηκαν και κατασκευάστηκαν τα παρακάτω:

 • ένας πρότυπος μετεωρολογικός σταθμός σταθερής θέσης βασισμένος στον υπολογιστή μικρού μεγέθους Raspberry Pi (μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγαμτιοκό χρόνο εδώ: https://thingspeak.com/channels/1010145)
 • φορητοί μετρητές μετεωρολογικών δεδομένων βασισμένοι στον μικροελεγκτή BBC micro:bit και
  πειραματικές ρομποτικές διατάξεις βασισμένες στα προγραμματιζόμενα ρομπότ LEGO Mindstorms EV3 .
 • Ανοιχτά διδακτικά μικρό-σενάρια διδασκαλίας και φύλλα εργασίας για όλα τα μαθήματα/γνωστικά του προγράμματος, με έμφαση στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησή τους και ειδικότερα
  • Εκπαιδευτικό Σενάριο με τίτλο “Εκπαιδευτική Ρομποτική και Μετεωρολογία” το οποίο παρουσιάζει τα στάδια κατασκευής και τοποθέτησης ενός μετεωρολογικού σταθμού σταθερής θέσης βασισμένου σε ανοιχτές τεχνολογίες
  • Φύλλα εργασίας με θέμα “Κατασκευή φορητών μετρητών θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης βασισμένων στον μικρο-ελεγκτή microbit”
  • Φύλλα εργασίας για το μάθημα της Φυσικής και της Γεωγραφίας Α Γυμνασίου για την εξοικείωση των μαθητών με την ερμηνεία και την κατασκευή γραφικών παραστάσεων που αξιοποιούν δεδομένα θερμοκρασίας και βροχόπτωσης από τον  μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου μας
 • Μετεωρολογικός σταθμός σταθερής θέσης (τοποθετημένος στον χώρο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) βασισμένος στον υπολογιστή μικρού μεγέθους Raspberry Pi που θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο των εξής μεγεθών: θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, ύψους βροχής, ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέμου
 • Φορετοί (wearables) μετρητές θερμοκρασίας βασισμένοι στον μικροελεγκτή BBC micro:bit με δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας και σχετικής υγρασίας
 • Ιστότοπος ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών δεδομένων (https://thingspeak.com/channels/1010145)

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος διέπεται από τις αρχές της ανοιχτής φιλοσοφίας (άδειες Creative Commons 4.0, BY, SA) με στόχο την ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση του από της εκπαιδευτική κοινότητα.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε/συμμετείχε

 • στον τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό διαγωνισμό Bravο Schools 2021 για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους βιώσιμης ανάπτυξης όπου και διακρίθηκε λόγω της μεγάλης ενεργοποίησης & συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας που πέτυχε, κατά τον οποίο οι Ενεργοί Πολίτες του αύριο αναδεικνύουν τις προτάσεις τους για τη Δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου και εντάχθηκε στο Δίκτυο σχολείων πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους βιώσιμης ανάπτυξης In Action SDGs Schools Club. (Περισσότερα ΕΔΩ)
 • στην εκδήλωση διάχυσης “Σχολείο σε Δράση” του ΠΣΠΘ (Παρουσίασης διαθέσιμη ΕΔΩ)
 • στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής με την εισήγηση “ Κατασκευή, παραμετροποίηση, τοποθέτηση και διαχείριση ενός πρότυπου μετεωρολογικού σταθμού βασισμένου σε ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του έργου «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία»” (Παρουσίαση διαθέσιμη ΕΔΩ)

 

Διαβάστε Περισσότερα

Οι μαθητές/τριες της Β΄ Γυμνασίου (Β1) επιχειρούν και καινοτομούν

Σε μια ακόμη επιμορφωτική δράση συμμετείχαν οι μαθητές/τριες της Β΄ Γυμνασίου του ΠΣΠΘ (τμήμα β1), την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Θεματικός Κύκλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ).

Ο κ Χρήστος Νίστας, εκπρόσωπος του ΑΚΕΤΗ (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας), παρουσίασε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου SCoopConSS και τον μαθητικό διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια ο κ. Βησσάριος Μπαλιώτας, εκπρόσωπος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ”, παρουσίασε στους/στις μαθητές/τριες τις δράσεις της ΚοιΣΕΠ και τον τρόπο που μπορούν να δημιουργηθούν παρόμοιες εταιρείες.

Εκπρόσωπος του τμήματος, παρουσίασε σε όλους/ες, την πρόταση ομάδας των μαθητών/τριών για τη δημιουργία της SPORTY-LOOK (εικονική ΚοιΣΕΠ των μαθητών/τριών). Συζητήθηκε η επιχειρηματική ιδέα και κρίθηκε ιδιαίτερα θετικά για την καινοτομία της από όλους/ες.

Η παραπάνω επιμορφωτική δράση υλοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως στην διαδικτυακή τάξη του εκπαιδευτικού Τσίντζου Πέτρου.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Εξερευνώντας το ηλιακό σύστημα και τη ζωή: από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο μέσα από την επιστήμη, την τέχνη και την τεχνολογία

Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “OSOS” (Open Schools for Open Societies), του επιταχυντή  “Playing with Protons” και του προγράμματος “eTwinning” φιλοξένησαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας τους/τις μαθητές/τριες των Στ΄ τάξεων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας Αθηνών.

Οι μαθητές/τριες του Π.Σ.Π.Θ. ανέλαβαν ενεργό ρόλο εκπαιδευτή/τριας και με τη βοήθεια της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) καθοδήγησαν βήμα-βήμα τις φιλοξενούμενες ομάδες που είχαν υπό την επίβλεψή τους στον μαγικό κόσμο του ηλιακού συστήματος αναπαράγοντας την κατακτηθείσα γνώση. Στόχος της δράσης ήταν αξιοποίηση της οπτικής αίσθησης με φυσικό επακόλουθο το σχηματισμό μοτίβων και μορφών.

Ακολούθως, οι ενεργοποιημένοι νοητικά μαθητές/τριες κλήθηκαν να κατασκευάσουν τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος αξιοποιώντας την απτική αίσθηση/αντίληψη στον σχηματισμό μοτίβων και μορφών. Δημιούργησαν απτές μορφές πλανητών (Nasa Icosahedron) καλλιεργώντας παράλληλα την παραγωγική και δημιουργική τους σκέψη.

Εν συνεχεία, δημιουργήθηκαν ομάδες με στόχο τη βιωματική και παραστατική κατάκτηση της γνώσης μέσα από τις αισθήσεις της κίνησης και του λόγου. Η μετατροπή της διανοητικής εικόνας σε πράξη επιτεύχθηκε μέσα από τα παιχνίδια ρόλων στο πλαίσιο του “Creative drama”. Οι μαθητές/τριες συνέθεσαν δυστοπικά σενάρια φαντασίας με θέματα: 1) την αποίκιση στον Άρη – νερό από τον Άρη 2), τα διαστημικά ταξίδια στην Σελήνη, 3) τη μηχανή χρόνου, 4) τις τεχνοπόλεις/ρομπότ, 5) τα διαστρικά ταξίδια/τηλεμεταφορά και 6) τους διαστημικούς πολέμους.

Για την ανίχνευση και αποτίμηση της κατακτηθείσας γνώσης οι μαθητές/τριες του Π.Σ.Π.Θ. δημιούργησαν ένα ψηφιακό quiz γνώσεων (Kahoot) με στόχο τη δημιουργία διαγωνιζόμενων ομάδων και την ανάπτυξη ευγενικής άμιλλας μεταξύ αυτών. Επιπρόσθετα, το εργαλείο “mentimeter” χρησιμοποιήθηκε για τον απολογισμό της όλης δράσης από τους συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Οι κριτικές που απέσπασε ήταν εξαιρετικές, γεγονός που χαροποιείσαι ιδιαίτερα τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στο σχολείο μας, τη Ρωμαϊκή αγορά και τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής (οθωμανικά λουτρά και Ιερός Ναός Παναγίας Αχειροποιήτου) κατά την οποία οι μαθητές/τριες της Στ΄ Δημοτικού παρουσίασαν την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δράσεων είναι οι: Στυλιανή Σιούλη, Αικατερίνη Μεταξωτού, Ευανθία Στέφα, Μαρίνα Λάγουρη.

      

 

 

Διαβάστε Περισσότερα

Οι “Experimental Climate Detectives” του Δημοτικού στην επόμενη φάση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency – ESA) προσκάλεσε ομάδες μαθητών ηλικίας 8 έως 15 ετών να «κάνουν τη διαφορά» σε θέματα που αφορούν στο κλίμα και να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Climate Detectives. Ειδικότερα, μαθητές από όλες τις χώρες της Ευρώπης κλήθηκαν να επιλέξουν ένα πρόβλημα που να αφορά στο τοπικό κλίμα της περιοχής/χώρας τους, να το ερευνήσουν να καταγράφοντας μετρήσεις, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και κλιματολογικά δεδομένα και στη συνέχεια να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης και λύσεις. Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΏ.

Οι μαθητές της ομάδας “Experimental Climate Detectives” του ΠΣΠΘ – Δημοτικού μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, υπέβαλαν την πρόταση τους με τίτλο: “Students work on robotic engineering and meteorology to protect Greek islands from climate change”. Η πρόταση του σχολείου μας χαρακτηρίστηκε ως η πληρέστερη από τις υποβληθείσες, αξιολογήθηκε θετικά και πέρασε στην επόμενη φάση του προγράμματος, που είναι η φάση της υλοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης (Δεκέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020) οι μαθητές μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς θα μελετήσουν το φαινόμενο του Μεσογειακού Κυκλώνα (Medicanes – Υφέσεις με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα στη Μεσόγειο).

Ειδικότερα, οι μαθητές

 • θα ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στον καιρό, στο κλίμα και στα ακραία καιρικά φαινόμενα (με εκπαιδευτικές επισκέψεις στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ καθώς και επισκέψεις της επίκουρης καθηγήτριας κλιματολογίας Κωνσταντίας Τολίκα στο σχολείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος)
 • θα τοποθετήσουν έναν πρότυπο μετεωρολογικό σταθμό στο ΠΣΠΘ
 • θα καταγράψουν, μελετήσουν και αναλύσουν μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα
 • με την χρήση των παραπάνω δεδομένων θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν ρομποτικές κατασκευές με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών για τα ακραία καιρικά φαινόμενα (extreme events) καθώς και τους φυσικούς κινδύνους (natural hazards) υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Στο διάστημα αυτό οι μαθητές θα υποστηρίζονται και θα καθοδηγούνται επιστημονικά τόσο από ερευνητές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (μέσω τηλεδιασκέψεων) όσο και από τα μέλη του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ, (υπεύθυνη καθηγήτρια: K. Τολίκα).

Τον Μάιο του 2020 οι μαθητές θα κληθούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους, ενώ τον Ιούνιο του 2020 θα απονεμηθούν τα σχετικά βραβεία του προγράμματος στα σχολεία που θα διακριθούν.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κουτλή Παναγίωτα, Καρατζίδης Ευστράτιος, Κουτσάκας Φίλιππος

Χορηγός του παρόντος έργου είναι η Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακολούθηση του θερινού σχολείου “Παίζοντας με τα Πρωτόνια” από εκπαιδευτικό του ΠΣΠΘ

Η εκπαιδευτικός του σχολείου μας κ. Στυλιανή Σιούλη αποτέλεσε μία από τους δέκα Έλληνες εκπαιδευτικούς που επιλέχτηκαν από επιτροπή κριτών να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο με τίτλο: “Playing with Protons” (Παίζοντας με τα Πρωτόνια). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως 30 Αυγούστου 2019 στη Γενεύη της Ελβετίας και πιο συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών). Ένα εντατικό σχολείο στην Μέκκα της Φυσικής με μοναδικές επισκέψεις στις πειραματικές εγκαταστάσεις του CERN, εργαστήρια ειδικά για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαλέξεις από κορυφαίους επιστήμονες του CERN στην καρδιά της επιστήμης!

Βασικοί στόχοι του προγράμματος Playing with Protons αποτέλεσαν:

 • Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στο CERN, το μεγαλύτερο εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.
 • Η έμπνευση και παρακίνηση των συμμετεχόντων να μεταφέρουν τον διερευνητικό τρόπο σκέψης, την κουλτούρα διεθνούς συνεργασίας και το θετικό κοινωνικό πρόσημο του CERN στους μαθητές τους, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πρότυπα και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες στην εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία.
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτότυπων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση του επιστημονικού κεφαλαίου των μαθητών και των οικογενειών τους και ειδικότερα εκείνων που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στην Ελλάδα.

Το σχολείο μας, αξιοποιώντας την ευκαιρία που του δίνεται, θα υλοποιήσει ανάλογες δράσεις για τους μαθητές/τριες του κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς.

Διαβάστε Περισσότερα