Επιλογή Σελίδας
Σχολική Επιχειρηματικότητα Νέων/ Junior Achievement (ΣΕΝ/JA)  – Εικονική Επιχείρηση

Σχολική Επιχειρηματικότητα Νέων/ Junior Achievement (ΣΕΝ/JA) – Εικονική Επιχείρηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece που υλοποιούνται στην Ελλάδα, βασίζονται κυρίως στη βιωματική μάθηση (learning by doing) και η αποτελεσματικότητα τους είναι δοκιμασμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου από τον... Διαβάστε Περισσότερα