Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών με στόχο την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών του Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρεις εκπαιδευτικοί ο κος. Αλέξιος Μαρκουλής, η κα. Στυλιανή Σιούλη και η κα. Αθανασία Στεργιάκη επισκέφτηκαν τα σχολεία SobralinhoandSãoJoãodosMontes στην Alhandra της Πορτογαλίας.

Στη δεύτερη, διακρατική συνάντηση συμμετείχαν, όπως και κατά τις προγενέστερες συναντήσεις, εκπαιδευτικοί από τις συνεργαζόμενες χώρες στο πρόγραμμα Erasmus+, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βουλγαρία. Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία και η βαθύτερη κατανόηση: α) του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, β) της διοικητικής δομή του σχολείου και γ) των στρατηγικών που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την ένταξη των μαθητών/τριων στο ετερόκλητο κοινωνικό και εθνικό περιβάλλον.

Η δεύτερη συνάντηση διήρκησε τρεις ημέρες, από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου2018 και τα θέματα που συζητήθηκαν αποτέλεσαν έναυσμα κριτικού αναστοχασμού επί του εκπαιδευτικού και του διοικητικού μας συστήματος και έθεσαν προβληματισμούς για τους τρόπους διαχείρισης των προκλήσεων που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα λόγω των κοινωνικών και εθνικών αντιθέσεων.