Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Σύλλογος Διδασκόντων 2023-24

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μια σχολική μονάδα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και συνιστά το κυρίαρχο όργανο διοίκησης σε αυτή. Έχει αποφασιστικές, γνωμοδοτικές, παιδαγωγικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες, λειτουργεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των κείμενων διατάξεων, προσδίδοντας δημοκρατικό χαρακτήρα στην άσκηση διοίκησης ως συνδιαμορφωτής της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Λάγουρη Μαρίνα - Διευθύντρια
Εμμανουηλίδου Μαριάνθη, Δασκάλα
Τάτλη Ελένη
Στέφα Ευανθία
Ραδιόπουλος Γιώργος, Πληροφορικός
Σταυρίδης Παύλος
Χόνδρης Γεώργιος
Κότιου Μαρία
Κουλούρη Μαρία
Τσαλή Ευτυχία
Λιόντου Αναστασία
Ζωγράφου Νίκη, Δασκάλα
Σιούλη Στέλλα
Σένογλου Σοφία