Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

             Εκπαιδευτικοί  Σχολ. Έτους

                    2018-19

Λάγουρη Μαρίνα - Διευθύντρια
Μουρτιτζίκογλου Δήμητρα
Γαρίτσης Ιωάννης

 

 

 

Καραγιαννίδου Αντωνία
Κεχαγιά Θεοφανεία

 

 

Καρατζίδης Ευστράτιος
Κουτλή Παναγιώτα
Χόνδρης Γεώργιος
Χαραλαμπίδου Πηνελόπη
Μεταξωτού Αικατερίνη
Χατζηπαντελή Αθανασία
Σιούλη Στυλιανή
Στεργιάκη Αθανασία
Στέφα Ευανθία
Γεροντίδης Λεωνίδας
Κουτσάκας Φίλιππος

 

 

Γκόγκολας Ευστράτιος
Σιδηροπούλου Ουρανία
Ελευθεριάδου Πασχαλία