Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

             Εκπαιδευτικοί  Σχολ. Έτους

                    2018-19

Λάγουρη Μαρίνα - Διευθύντρια
Γαρίτσης Ιωάννης

 

 

 

Καραγιαννίδου Αντωνία
Κεχαγιά Θεοφανεία

 

 

Κουτλή Παναγιώτα
Χόνδρης Γεώργιος
Ζωγράφου Νίκη
Ζωγράφου Νίκη
Μεταξωτού Αικατερίνη
Χατζηπαντελή Αθανασία
Σιούλη Στυλιανή
Στέφα Ευανθία
Γεροντίδης Λεωνίδας
Κουτσάκας Φίλιππος

 

 

Γκόγκολας Ευστράτιος