Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση σχολείου και Εκπαιδευτικό προσωπικό

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

             Εκπαιδευτικοί  Σχολ. Έτους

                    2020-21

Λάγουρη Μαρίνα - Διευθύντρια
Γαρίτσης Ιωάννης

 

 

 

Καραγιαννίδου Αντωνία
Κεχαγιά Θεοφανεία

 

 

Πράππας Ιωάννης
Χόνδρης Γεώργιος
Ζωγράφου Νίκη
Παπαδοπούλου Μαρία Ελένη
Μεταξωτού Αικατερίνη
Κυριακίδης Γιώργος
Ρούσσου Μαρία
Στέφα Ευανθία
Γεροντίδης Λεωνίδας
Ραδιόπουλος Γιώργος

Νικολούδης Δημήτρης