Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Όμιλοι 2020-2021

Σύντομη παρουσίαση των ομίλων

 

Όμιλος «Εξερευνώ έναν κόσμο μαγικό”

Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν, μέσω της παρατήρησης και της πειραματικής προσέγγισης, βασικές έννοιες και νόμους που διέπουν τον κόσμο που μας περιβάλλει (Επιστήμες: Φυσική, Γεωγραφία, Αστρονομία)  Καινοτόμες δράσεις ως προς:- Διδακτική γλωσσικού μαθήματος με βάση τους πολυγραμματισμούς και τον ψηφιακό εγγραμματισμό – Μαθηματικά παιχνίδια ( προαύλιο, εργ. η/υ)  – Μελέτη Περιβάλλοντος, με βάση τη θεματική μέσω διαμορφωμένων διδακτικών σεναρίων

 

 

 

 

Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός: Ρούσσου Μαρία

Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Α΄-´ô

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

                             Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

 

 

Όμιλος «STOP MOTION ANIMATION»

Περιγραφή 

Η τεχνική stop motion animation μπορεί να αποτελέσει μια διασκεδαστική δραστηριότητα για τα παιδιά, με σημαντικά οφέλη όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η συγγραφή σεναρίων, η οργάνωση υλικών και η χρήση ψηφιακών μέσων. Η τεχνική μπορεί  να ενταχθεί σε ποικίλα γνωστικά πεδία, με τους ίδιους τους μαθητές να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες, οπτικοποιώντας έννοιες και δημιουργώντας τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες.

 

                                                     Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ζωγράφου Νίκη

Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Γ΄- Δ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 10

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος Κινηματογράφου

                                                                     

 

Περιγραφή        

 

Βλέπουμε επιλεγμένες παιδικές κινηματογραφικές ταινίες, τις αναλύουμε, τις σχολιάζουμε και μαθαίνουμε να παρακολουθούμε τον κινηματογράφο με “άλλο μάτι”. Μαθαίνουμε να βρίσκουμε τις αλληγορίες και τα βαθύτερα νοήματα που κρύβει η μεγάλη οθόνη, κρίνουμε τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές όχι μόνο των ηρώων αλλά όλων των χαρακτήρων που εμπλέκονται στην υπόθεση, αναλύουμε τα κίνητρά τους και γενικά μαθαίνουμε να παρακολουθούμε και να επεξεργαζόμαστε με κριτικό πνεύμα τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις.  Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάπτυξη της συνθετικής, αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών/τριών με κύριο εργαλείο τον κινηματογράφο. Θα δοθεί επίσης βαρύτητα στην ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων ξένων χωρών που μεταφέρουν οι προβαλλόμενες ταινίες, στον εντοπισμό, την ανάλυση και τη σύγκρισή τους με αυτά της πατρίδας μας με κύριο σκοπό την προαγωγή της πολυπολιτισμικότητας και του διεθνούς πνεύματος. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι πάνω από όλα ο κινηματογράφος είναι χαρά και διασκέδαση!

Γι’αυτόν τον λόγο θα κάνουμε τα πάντα για να καλλιεργηθούμε πνευματικά τόσο μέσα από τον προβληματισμό και την αναζήτηση όσο και μέσα από την ψυχαγωγία και την απόλαυση!

Υπεύθυνος  εκπαιδευτικός:  Χόνδρης Γεώργιος

                         Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Γ΄- Δ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος “Παίζω, διασκεδάζω, μαθαίνω Γερμανικά/ Spielen und lernen-Deutsch macht Spaß”

 

Περιγραφή 

Σκοπός του ομίλου είναι να  εξασκηθούν οι μαθητές στους επιμέρους γλωσσικούς στόχους, την παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και μέσω  του παιχνιδιού, της μουσικής, της τέχνης και της επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων θα έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το γερμανικό πολιτισμό.

      Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός: Ελευθεριάδου  Πασχαλία

Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Γ΄- Δ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος «Δημιουργική διατροφική παιδεία»

Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες μέσα από εκπαιδευτικές δημιουργικές δραστηριότητες αναζήτησης και αλληλεπίδρασης με τις τροφές θα γνωρίσουν την απαραίτητη θρεπτική κατάσταση που οδηγεί σε έναν υγιεινό και ποιοτικό τρόπο ζωής. Ειδικότερα η υλοποίηση του ομίλου αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωής μέσα από την  κατανόηση ότι η καλή υγεία και η ευεξία επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό μιας ποιοτικής, με ποικιλία, επάρκεια και με μέτρο διατροφής με έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τη θρεπτική αξία των τροφών και τη σημασία τους στη διατροφή, να κατατάξουν τις τροφές σε υγιεινές και ανθυγιεινές, να υιοθετήσουν ισορροπημένες συνήθειες διατροφής, να διαμορφώσουν ένα ημερήσιο και ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής, να προσεγγίσουν τη διατροφή διαθεματικά, να  γνωρίσουν τεχνικές/διαδικασίες παρασκευής υγιεινών γευμάτων.

Εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκτήσουν στη δημιουργία εναλλακτικών γευμάτων που θα αντικαταστήσουν ανθυγιεινές καθημερινές συνήθειες.

 

Υπεύθυνος  εκπαιδευτικός: Γαρίτσης Ιωάννης

Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 16:15 -17:45  μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Γ΄- ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

 

 

 

Όμιλος  Ρητορικής και Φιλοσοφίας

Περιγραφή  

 

Μέσα από τις  δραστηριότητες του ομίλου επιδιώκεται να έρθει ο μαθητής/τρια σε επαφή με τη ρητορική, τεχνικές συζήτησης, debates, αυτοσχεδιασμούς, στοιχεία ορθοφωνίας, ανάλυση και δραματοποίηση ιδεών των θεμελιωτών της φιλοσοφίας(Σωκράτης/Πλάτωνας/Ηράκλειτος/Αριστοτέλης), τη Φιλοσοφία της καθημερινής ζωής.

Ενδεικτικά θα μελετηθούν οι έννοιες: α) διδασκαλία του στοχασμού, β) προσεκτική ακρόαση, γ) επαφή με τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης δ) εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες ε) ρητορική και αισθητική μέσα από θεατρικέςτεχνικές/ συζήτηση σε ομάδες/ομαδοσυνεργατική/εργαστήρια ανακάλυψης.

          Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Στέφα Ευανθία

Ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ΄,  Ε΄ & ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμιλος Κλασικού Αθλητισμού

Περιγραφή 

Σκοπός του ομίλου οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τις κατηγορίες των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού, να μπορούν να εκτελούν και να περιγράφουν τη βασική τεχνική των αγωνισμάτων, να μάθουν τους βασικούς κανονισμούς, να γνωρίσουν τη  γέννηση και την ιστορική εξέλιξή τους. Να αντιλαμβάνονται το ήθος στον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα και συνεργασία όπως και τη συμβολή του αθλητισμού στην εξάλειψη των διακρίσεων. Να γνωρίσουν την πραγματική διάσταση και τις επιπτώσεις της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ). Να μάθουν γιατί ο κλασικός αθλητισμός αποτελεί την βάση όλων σχεδόν των υπόλοιπων αθλημάτων. Να αποκτήσουν βασικές γνώσης προπονητικής Να εμπλουτίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και θα αντιληφθούν την αξία των ψηφιακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης

        Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κυριακίδης Γεώργιος

Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη-

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής

Περιγραφή                                        

Επιδίωξη του ομίλου η αναγνώριση και αξιοποίηση του γραπτού λόγου ως αυθεντικού φορέα ανάδειξης των σκέψεων, έκφρασης των συναισθημάτων και διατύπωσης των απόψεων των μαθητών/τριών.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του ομίλου: Ασκήσεις δημιουργικής γραφής, γνωριμία και ενασχόληση με διάφορα είδη γραπτού λόγου, όπως αφήγηση, περιγραφή, διάλογος, μονόλογος, ποιητικός λόγος, δημιουργία ηρώων/ηρωίδων και δράση των ηρώων/ηρωίδων, αξιοποίηση των ηρώων/ηρωίδων για την παραγωγή πρωτότυπων ιστοριών, συγγραφή παραμυθιού και διηγήματος.

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν διηγήματα, παραμύθια και ποιήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία, άρθρα εφημερίδων και διαδικτυακά κείμενα.

 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Πράππας Ιωάννης

Ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Ε΄- ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος Έρευνας και Δράσης

Περιγραφή 

Σκοπός του συγκεκριμένου ομίλου είναι να κατανοήσουν οι μαθήτριες/μαθητές πώς οι κοινωνικοί χώροι προσδιορίζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Εξοικείωση με τις αρχές της κοινωνικής έρευνας. Σύνδεση της μάθησης με κοινωνικά προβλήματα. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας μέσα από διαδικασίες παραγωγής γραπτού λόγου.

            Υπεύθυνος  εκπαιδευτικός: Νικολούδης Δημήτρης

Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Ε΄-ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

 

Όμιλος «Ανακαλύπτοντας τα μυστικά της φύσης»

 

 

Περιγραφή 

Σκοπός του ομίλου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα Φυσικού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος, η εξοικείωσή τους με τη μέθοδο επιστημονικής έρευνας και τη χρήση επιστημονικής ορολογίας. Ειδικότερος στόχος αποτελεί η κατανόηση της σχέσης Επιστήμης και Τεχνολογίας με την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Τέχνη αλλά και η καλλιέργεια των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μέσα από τη διαδικασία αυτή. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εμπλακούν σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πειράματα, κατασκευές, χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών κ.α.

 

   Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός: Καραγιαννίδου Αντωνία

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Ε΄- ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 14

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος  «Διδασκαλία των φυσικών επιστημών και διερεύνηση των φυσικών φαινομένων μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας»

 

 

Περιγραφή 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ομίλου οι μαθητές/τριες θα εξοικειωθούν με τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας μέσω φαινομένων που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Θα δημιουργήσουν οι ίδιοι υλικό και θα εμπλουτίσουν τα πειράματα των αντίστοιχων κεφαλαίων των βιβλίων.

Υπεύθυνος  εκπαιδευτικός: Ραδιόπουλος Γιώργος

Ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Ε΄-ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 10

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

Όμιλος «Γλυπτική και τρισδιάστατες (3D) εκτυπώσεις»

Περιγραφή

Ο όμιλος θα συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη/τεχνολογία, ώστε τα παιδιά να περάσουν σταδιακά στη δημιουργική πλευρά του ψηφιακού κόσμου. Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση βασικών εννοιών/ιστορικών στοιχείων της γλυπτικής και των τρισδιάστατων εκτυπώσεων καθώς και εξοικείωση με το λογισμικό 3D μοντελισμού Tinkercad, το λογισμικό 3D εκτυπώσεων Cura (θεωρία-πρακτική) και με τον τρόπο χρήσης του 3D εκτυπωτή Ultimaker2+, με τον οποίο οι μαθητές/τριες θα δουν τις δισδιάστατες δημιουργίες που θα σχεδιάσουν να αποκτούν ζωή με την μορφή τρισδιάστατων φυσικών αντικειμένων. Ο όμιλος απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και διάθεση για πειραματισμό με τα νέα μέσα έκφρασης που διαθέτει η εποχή μας,  ώστε όλη η ομάδα που θα τον απαρτίζει να προχωράει απρόσκοπτα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι.

 

                Υπεύθυνος  εκπαιδευτικός: Γεροντίδης Λεωνίδας

Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15  μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Ε΄ – ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 10

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Κλήρωση

 

 

 

 

 

Όμιλος «Μουσικό Σύνολο Ορχήστρας»

Περιγραφή

Ο όμιλος αποσκοπεί στη μουσική σύμπραξη και δημιουργία μέσα από την εκτέλεση μουσικών οργάνων.

Προσβλέπει στην ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων, καλλιέργεια εκτέλεσης και ερμηνείας, ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης, κατανόηση προϋποθέσεων για την καλή λειτουργία του συνόλου, (ησυχία, σταθερή παρακολούθηση, πει-θαρχία), δημιουργία μουσικού ρεπερτορίου, βελτίωση δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας στην ομάδα και διαχείρισης του άγχους της μουσικής εκτέλεσης μέσα σε ένα μουσικό σύνολο, απόκτηση δεξιοτήτων σκηνικής παρουσίας (σε κοινό ή σε διαδικασία ηχογράφη-σης/μαγνητοσκόπησης), ανάπτυξη σταδιακά εσωτερικών κινήτρων για την αναζήτηση αυτοβελτίωσης και του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για όλη την ομάδα, ανάπτυξη αίσθησης του «ανήκω σε μια ομάδα», μέσα από εμψύχωση όλων των μαθητών /τριών προκειμένου να αισθανθούν/συνειδητοποιήσουν την συμβολή τους στην ομάδα, ενίσχυση των αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών του συνόλου, άντληση ευχαρίστησης από τη συμμετοχή τους.

                                                 Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός: Παπαδοπούλου Μιρέλα

Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη

Ώρες λειτουργίας: 1:45-3:15 μ.μ.

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:  Ε΄- ΣΤ΄

Ανώτατο όριο συμμετοχής: 10

Τρόπος επιλογής σε περίπτωση υπεραριθμίας: Ακρόαση