Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ο κύριος Σωτήριος Α. Τσαυτάρης, απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προέβη στην αγορά και δωρεά

  • 15 Raspberry Pi 400 Personal Computer Kit
  • 2 Raspberry Pi Pico without Headers
  • 2 Raspberry Pi Starter Learning Kits

για τα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής & Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) του ΠΣΠΘ:

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Σωτήριο Α. Τσαυτάρη.

Οι παραπάνω υπολογιστές καθώς και ο εξοπλισμός μάθησης/πειραματισμού εκτός του ότι θα ανανεώσουν τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πληροφορικής του σχολείου μας θα τα μετατρέψουν ταυτόχρονα σε χώρους ελεύθερης/ανοιχτής μάθησης και δημιουργίας και θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές μας να γνωρίσουν στην πράξη τόσο το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα όσο και της ανοιχτής φιλοσοφίας αρχιτεκτονικές.

Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και την έννοια της προσφοράς, είναι πολύ σημαντικές για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.