Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Οι Έφηβοι Εθελοντές (Volunteens) της Β’ Λυκείου 2018-2019 του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά την επιμόρφωσή τους σε θέματα εκπαίδευσης Ενηλίκων και προετοιμασίας του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού επιμορφώνουν τους ενήλικες σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  EduWeb που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου ενώ  οι ίδιοι οι μαθητές λειτουργούν  ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Η EduWeb Επιμόρφωση στο ΠΣΠΘ διαρκεί 2 μήνες με τρίωρες δια ζώσης συναντήσεις στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΠΣΠΘ 18:30-21:00 και με ασύγχρονες εβδομαδιαίες διαδικτυακές δραστηριότητες.

EduWeb program | Poster EduWeb | ΑΙΤΗΣΗ EDUWEB