Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Η 4η εβδομάδα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το Λύκειο και η 2η εβδομάδα για το Γυμνάσιο ολοκληρώθηκαν σήμερα με απόλυτη επιτυχία, μια επιτυχία που οφείλεται σε όλους τους εμπλεκόμενους, στους μαθητές και στις μαθήτριές μας, στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας, στους γονείς που είναι αρωγοί και αυτοί στην προσπάθειά μας.

Όλοι και όλες ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις αυτής της δύσκολης εποχής και στα νέα δεδομένα με δύναμη, με συνέπεια και θετική διάθεση και το αποτέλεσμα, αντάξιο του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί έμπρακτη έκφραση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντός μας για τα όλα παιδιά, για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, που κλήθηκαν τόσο απρόσμενα αντιμετωπίσουν αυτή τη βίαιη εκρίζωση από το φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο.

Συνεχίζουμε το έργο μας παρά τις αντίξοες συνθήκες και εξακολουθούμε να στεκόμαστε δίπλα στην μαθητική κοινότητα υποστηρίζοντας την και διατηρώντας ζωντανή την ανάγκη επαφής της με το σχολείο και την επιθυμία της για γνώση.