Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Η Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4692/2020, της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της υπό στοιχεία 23640/Δ6/02-03- 2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στις 16:30 μ.μ.

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά:

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επικείμενη κλήρωση και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε εδώ