Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα σχετικά με την επιλογή της εκπαιδευτικής βαθμίδας και συγκεκριμένα του Νηπιαγωγείου κατά την υποβολή των αιτήσεων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Ως εκ τούτου παρακαλείστε να επικοινωνήστε με τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) τηλεφωνικά ή/και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: depps.minedu.gov.gr ώστε να δηλώσετε το πρόβλημα και το αίτημα σας και να σας απαντήσει επίσημα ο φορέας.