Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο μάθημα της Τεχνολογίας στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές/τριες εισάγονται σταδιακά στα πρώτα στάδια και στην εξέλιξη της Τεχνολογίας σε συνάρτηση με την εξέλιξη των αναγκών, κατανοούν τη σημαντική προσφορά της στον σύγχρονο πολιτισμό και στον άνθρωπο χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουν και τα σημαντικά προβλήματα που ανέκυψαν από τη λανθασμένη ή/και υπέρμετρη εφαρμογή της σε διάφορους τομείς. Στο ΠΣΠΘ το μάθημα έχει ως επίκεντρο τον/την μαθητή/τρια, εστιάζει στην καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων του/της μέσω ανάλογων δραστηριοτήτων, διδάσκει τεχνικές αναζήτησης, αξιολόγησης, καταγραφής, παρουσίασης με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Ο διδάσκων Κωνσταντίνος Φράγκατζης στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρέχει στους/στις μαθητές/τριες ερεθίσματα, δίνει παραδείγματα, καθοδηγεί, συμβουλεύει, παροτρύνει, συντονίζει, βοηθάει, αξιολογεί. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν δεξιότητες στη διαχείριση της πληροφορίας, τεχνικές δεξιότητες που αφορούν στη χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών, καθώς και τεχνικών κατασκευής, κοινωνικές δεξιότητες εργαζόμενοι/ες σε ομάδας, συνεργαζόμενοι/ες εποικοδομητικά και επικοινωνώντας ουσιαστικά ώστε να εκπονήσουν τις εργασίες τους και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Τα αποτελέσματα αυτής της διδακτικής και μαθησιακής πορείας μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.artsteps.com/view/6285e78099fb07ca282e1703/?currentUser

Στην εικονική έκθεση των εργασιών των μαθητών/τριών μας στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας θα δείτε έργα που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν οι μαθητές/τριές μας με φαντασία και ταλέντο αξιοποιώντας όσα διδάχθηκαν. Καλή περιήγηση!