Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το Μουσείο μπορεί να αποτελέσει έναν “εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης” και εισάγει  καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας, Η  δημιουργία ενός Μουσείου προκαλεί και κινητοποιεί  τα παιδιά να φανταστούν, να διερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να μάθουν με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα. Μέσα σ’ ένα Μουσείο τα παιδιά μπορούν να δουν, να θαυμάσουν, να σκεφτούν , να πειραματιστούν, να ψυχαγωγηθούν , να ερευνήσουν και μέσα απ’ όλα αυτά να μάθουν βιωματικά.

Τα μουσειακά αντικείμενα, ως πολυσημικά,, αποτελούν πεδίο για τη δόμηση της γνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών, την παραγωγή προσωπικού λόγου. Η  προσωπική συνομιλία και  η συνδιαλλαγή με τα αντικείμενα είναι ευνοϊκή συνθήκη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.

Για το λόγο αυτό, εμείς αποφασίσαμε να μετατρέψουμε ένα σημείο της  τάξης μας σε Μουσείο Συναισθημάτων . Σε μια ζωντανή και αλληλεπιδραστική εικαστική εγκατάσταση των συναισθημάτων μας.

Την τελευταία μέρα ,πριν της διακοπές των Χριστουγέννων οι μαθητές /τριες έλαβαν ένα προσωπικό γράμμα , στο οποίο μεταξύ άλλων τους ζητήθηκε ,όταν επιστρέψουν να φέρουν σε μια πάνινη τσάντα που είχαμε ήδη ετοιμάσει ορισμένα αντικείμενα , ζωγραφιές που να αντιστοιχούν με τα 5 βασικά συναισθήματα. Τη χαρά , τη λύπη , τον φόβο , τον θυμό, την αηδία. Στη συνέχεια τα παιδιά παρουσίασαν στην ολομέλεια τα αντικείμενα που επέλεξαν και εξηγούσαν το λόγο που το αντικείμενο συνδέεται με τα συναίσθημα, χωρίς φυσικά πίεση. Δημιουργήθηκε λοιπόν, το ερώτημα που θα τοποθετηθούν όλα όσα είχαν φέρει ώστε να τα βλέπουμε όλοι και να τα θαυμάζουμε, όπως είπαν τα παιδιά. Μετά από προβληματισμό και κινητοποίηση , μετατρέψαμε της κυψέλες της τάξης σε προθήκες και τοποθετήσαμε τα αντικείμενα. Διακοσμήσαμε και επισημάναμε οδηγίες χρήσης του Μουσείου.