Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Διαδικαστικά

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΣΠΘ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΣΠΘ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

Υπουργική Απόφαση 52840/ΓΔ4/2020 – ΦΕΚ 1765/Β/8-5-2020

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 105