Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Εγκύκλιοι & ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση 52840/ΓΔ4/2020 – ΦΕΚ 1765/Β/8-5-2020

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 6 Μαΐου 2020, Αρ. Πρωτ. 51887/Ε3

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 7 Μαΐου 2020, Αρ. Πρωτ. 51958/ΓΔ4

Επαναλειτουργία των σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 105