Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο
Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας και με συσσωρευμένη την εμπειρία από την λειτουργία των προηγούμενων χρόνων, προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και την έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και οι μαθητές. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός προκύπτει από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Έτσι, οι κανόνες αυτοί έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου.
Οι συντάκτες του παρόντος κανονισμού έλαβαν υπόψη τους κατά το δυνατόν τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ζωής, καθώς και τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με την ηλικία και την ψυχολογία-δομή της προσωπικότητας των μαθητών. Οι επιδιώξεις και οι προσπάθειες είναι διαρκείς, προκειμένου να διατηρήσουμε και να προαγάγουμε το υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.
Ο κανονισμός εννοείται ότι θα είναι σεβαστός από όλους και θα εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις.
Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΣΠΘ, ο οποίος αποτελεί προϊόν διαβούλευσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας σύμφωνα με το ΦΕΚ 600/378934Σ.833/9-2-2021 του ΥΠΑΙΘ, μπορείτε να δείτε εδώ.

Κανονισμοί Λειτουργίας Ειδικών Αιθουσών

Σχολική Βιβλιοθήκη

Κλειστό Γυμναστήριο

Αίθουσα Τελετών

Βεστιάριο

Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)

Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ)

Αίθουσα Μουσικής

Αίθουσα Εικαστικών

Αίθουσα Τεχνολογίας

Αίθουσα Προβολών

Αίθουσα Χαρτών

Ανοικτό Εργαστήριο Kαινοτομίας και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  (Open Etwinning Hackerlab)

 
Περισσότερα
Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Π. & Δ.Ε.