Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας και με συσσωρευμένη την εμπειρία από την λειτουργία των προηγούμενων χρόνων, προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και την έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και οι μαθητές. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός προκύπτει από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Έτσι, οι κανόνες αυτοί έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου.
      Οι συντάκτες του παρόντος κανονισμού έλαβαν υπόψη τους κατά το δυνατόν τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ζωής, καθώς και τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με την ηλικία και την ψυχολογία-δομή της προσωπικότητας των μαθητών. Οι επιδιώξεις και οι προσπάθειες είναι διαρκείς, προκειμένου να διατηρήσουμε και να προαγάγουμε το υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.
Ο κανονισμός εννοείται ότι θα είναι σεβαστός από όλους και θα εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις.

Α΄. ΓΕΝΙΚΑ
       Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Διευθυντής του Σχολείου, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητικές κοινότητες συμφωνούν στα παρακάτω:
             -Η αρμονική συνύπαρξη, εκτός από την αμοιβαία ευγένεια και τον σεβασμό, προϋποθέτει και την τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, ώστε να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολικής Ζωής σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.
          -Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση, χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή είναι απαραίτητη, αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους.
         -Η ευπρεπής συμπεριφορά μέσα και έξω από το Σχολείο, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η γενναιοψυχία, η κοινωνική προσφορά είναι ιδιότητες πολιτισμένων ανθρώπων. Κάθε λέξη ή πράξη που υποβιβάζει το άτομο ή θίγει οποιονδήποτε δεν αρμόζει: α) σε γονείς που επιδιώκουν τη μόρφωση και την ευτυχή εξέλιξη της πορείας των παιδιών τους, β) σε νέους που φιλοδοξούν να γίνουν συνετοί, ακέραιοι και ολοκληρωμένοι πολίτες και γ) σε εκπαιδευτικούς που οραματίζονται να εφοδιάσουν τους μαθητές τους με τα εφόδια εκείνα που θα τους προάγουν σε υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι θα ενδιαφέρονται και θα εργάζονται για τη βελτίωση της κοινωνίας και της χώρας.

 

 

Περισσότερα

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Π. & Δ.Ε.