Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων) του Πανελλήνιου διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (ΕΔΩ) και η ομάδα Climate Detectives του Δημοτικού του ΠΣΠΘ προκρίθηκε στη δεύτερη φάση (υλοποίησης) του διαγωνισμού.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευσης δεν έχει σαν στόχο τον ανταγωνισμό των σχολείων και των μαθητών. Αντίθετα, πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό διαγωνισμό που έχει σαν στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ανοιχτού/ελεύθερου διαμοιρασμού και επανάχρησης της γνώσης. Για τον σκοπό αυτό τα έργα των ομάδων που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης θα συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας ώστε να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα στο μέλλον. Οι οδηγίες αυτές θα δημιουργηθούν με βάση πρότυπα ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης λοιπόν οι μαθητές μας με την καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών

  • θα μελετήσουν θέματα που αφορούν τον καιρό, το κλίμα και στα ακραία καιρικά φαινόμενα
  • θα δημιουργήσουν ένα αποθετήριο GitHub που θα περιλαμβάνει και θα προσφέρει ελεύθερα και ανοιχτά όλες τις πληροφορίες του έργου μας (ΕΔΩ)
  • θα προγραμματίσουν πέντε μικρο-ελεγκτές BBC micro:bit ώστε να μετρούν τη θερμοκρασία και θα κατασκευάσουν τα κατάλληλα εξαρτήματα ώστε να μετατρέψουν τα micro:bit σε wearables τα οποία θα φορούν οι μαθητές
  • θα συναρμολογήσουν, θα προγραμματίσουν και θα τοποθετήσουν σε κατάλληλα επιλεγμένο σημείου της σχολικής μονάδας έναν πρότυπο μετεωρολογικό σταθμό βασισμένο στον υπολογιστή μικρού μεγέθους Raspberry Pi
  • θα καταγράψουν με την βοήθεια του παραπάνω εξοπλισμού και στη συνέχεια θα μελετήσουν και θα αναλύσουν μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα (θερμοκρασία, ύψος βροχόπτωσης, κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, ποιότητα αέρα, σχετική υγρασία και βαρομετρική πίεση)
  • αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν ρομποτικές κατασκευές βασισμένες στα προγραμματιζόμενα ρομπότ Edison, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών για τα ακραία καιρικά φαινόμενα (extreme events) καθώς και τους φυσικούς κινδύνους (natural hazards) υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής
  • Όλες οι παραπάνω διατάξεις θα επικοινωνούν / ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους

Βασικός στόχος της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα αυτό είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και θα έρθουν σε επαφή με ανοιχτές τεχνολογίες, εργαλεία και εξοπλισμό και το κυριότερο με τη φιλοσοφία του διαμοιρασμού και της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Φίλιππος Κουτσάκας, Ευστράτιος Καρατζίδης, Παναγιώτα Κουτλή