Επιλογή Σελίδας

Ο οριστικός πίνακας των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών στην κλήρωση για την εισαγωγή στο 1/Θ Νηπιαγωγείο ΠΣΠΘ είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: Κωδικoί Κλήρωσης οριστικοί