Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ (ΦΟΡΜΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΑΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ (G-CALENDAR)

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ GOOGLE.
1. Συνδεθείτε μέσω λογαριασμού google (Προτείνεται του μαθητή #ΜΑΘΗΤΗΣ#@pspth.edu.gr)
3. Επιλέξτε το διαθέσιμο πλαίσιο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ στην μέρα και ώρα που μπορείτε.
4. Προσθέστε στη Περιγραφή όνομα Κηδεμόνα, Μαθητή, τμήμα και τα στοιχεία επικοινωνίας (ΤΗΛ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ:
ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ GOOGLE

ΚΟΣΜΙΔΗΣ (MOODLE)
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ MOODLE
(Απαιτείται σύνδεση με τον λογαριασμό του μαθητή – εκτός και αν δημιουργηθούν λογαριασμοί κηδεμόνα)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ