Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ

    Ενημέρωση Γονέων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας

    Μέχρι τις 27/11/2020 και σε αναμονή οδηγιών από το Υπουργείο Παιδείας, η επικοινωνία γονέων με τους καθηγητές γίνεται μόνο για έκτακτες περιπτώσεις συμπληρώνοντας στην παρακάτω φόρμα τον λόγο επικοινωνίας και τον εκπαιδευτικό. Αν επείγει, η διεύθυνση ή ο εκπαιδευτικός θα επικοινωνήσει μαζί σας στα αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

    Τμήμα/Τάξη

    Εκπαιδευτικός προς επικοινωνία (Απαιτείται)