Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Λογοτεχνικές διαδρομές

Μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, πεδίο για εξαιρετικές συναντήσεις, απολαυστικές αναγνώσεις, δημιουργικές περιπέτειες συγγραφής, περιπάτους εξόχως φανταστικούς. Η φετινή περιήγηση στα μονοπάτια της τέχνης του λόγου των μαθητών και των μαθητριών της α΄ και β΄ γυμνασίου, καθώς και της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας είχε και συγκίνηση και στοχασμό για τον άνθρωπο και τον κόσμο.

https://drive.google.com/file/d/1A450xaqR3I8iWFtDGpLygDuKOoCHrNfr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LfI4Sc_6Q-Ot_lXJ4JofCzFfaPfeJb-o/view?usp=sharing

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μυλωνά, φιλόλογος

 

Ταξιδιωτικοί οδηγοί: Ο τόπος μου

Η δράση σχεδιάστηκε από τη διδάσκουσα εκπαιδευτικό στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας με βασικό θεματικό άξονα τις ιδιαίτερες πατρίδες των μαθητών/τριών και με γενικό τίτλο «Ο τόπος μου». Οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης ήταν οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των τόπων καταγωγής τους (ήθη, έθιμα, ιστορία, λογοτεχνική παραγωγή, γλωσσικό ιδίωμα, συνταγές κτλ.), να κατανοήσουν και να αναλύσουν, να συγκρίνουν. Στη διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκαν τεχνικές εξατομικευμένης και ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών/τριών, ενώ οι ίδιες τεχνικές υιοθετήθηκαν και κατά τις παρουσιάσεις των εργασιών. Επιπλέον, κατά τις  φάσεις του σχεδιασμού και της παραγωγής ερευνητικού έργου από τους μαθητές/τριες αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και η δημιουργική γραφή. Ως παραδοτέο της δράσης ορίστηκε η δημιουργία από τους μαθητές/τριες τουριστικών οδηγοί (έντυπων και ψηφιακών) παρουσίασης των τόπων καταγωγής τους. Αντίτυπα των τουριστικών οδηγών που συνέταξαν οι μαθητές/τριες χαρίστηκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

http://users.sch.gr/almavridou/contents/

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μαυρίδου, φιλόλογος

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ζητούμενο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης είναι η διασύνδεση της Φιλαναγνωσίας και της καθημερινότητας, η συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης της Λογοτεχνίας και η αυτοαντίληψη του πολιτισμικού υπόβαθρου των αναγνωστών της. Για την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της εντάχθηκε στη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας η ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων και όχι μόνο λογοτεχνικών αποσπασμάτων από το σχολικό εγχειρίδιο. Oι ποικίλες εκφάνσεις της αναγνωστικής ανταπόκρισης αξιοποιήθηκαν στη διδακτική πράξη. Οι μαθητές/τριες αναζήτησαν, μελέτησαν και σχολίασαν ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία, προβληματίστηκαν για τη σχέση των ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών με τον γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας και τον τρόπο που αυτός χρησιμοποιείται ως λογοτεχνική γραφή. Παράλληλα, προβληματίστηκαν για την επίδραση των ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στη διαμόρφωση ανθρώπινων τύπων και συμπεριφορών και στον τρόπο που αυτοί αποτυπώνονται στη λογοτεχνική παραγωγή. Καταληκτικά οι μαθητές/τριες οργάνωσαν βιβλιοπαρουσιάσεις των λογοτεχνικών βιβλίων που διάβασαν σε ομάδες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Δελμούζος» του ΠΣΠΘ. Κατά τις βιβλιοπαρουσιάσεις οι μαθητές/τριες κάθε ομάδας αποτέλεσαν το πάνελ, ενδύθηκαν και υποδύθηκαν ρόλους (συγγραφέας, μεταφραστής, εκδότης, δημοσιογράφος, σχεδιαστής εξωφύλλου και μακέτας, πρώτος αναγνώστης). Για να υποστηρίξουν τη βιβλιοπαρουσίασή τους δημιούργησαν αφίσες, προσκλήσεις, ppt, ενώ επιμελήθηκαν την εκδήλωση μουσικά και τον χώρο διεξαγωγής της αισθητικά (φωτογραφίες, εικόνες, προβολή του βιβλίου κτλ). Κάθε βιβλιοπαρουσίαση ακολούθησε συζήτηση με το κοινό (μαθητές/τριες & προσκεκλημένους εκπαιδευτικούς).

http://users.sch.gr/almavridou/contents/

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μαυρίδου, φιλόλογος

 

Σχολική ψηφιακή εφημερίδα

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί βασικό στοιχείο στην Εκπαίδευση που επιδιώκει να διαμορφώσει τον ενεργό, συμμετέχοντα πολίτη του αύριο. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα του τμήματος γ1 δημιούργησαν τη δική τους μαθητική ψηφιακή εφημερίδα.  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκε πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών, τεχνικές δημιουργικής γραφής και προσεγγίσεις κριτικού γραμματισμού. Η διδακτική αξιοποίηση αυτών των δομών προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός διαφορετικού, διαδραστικού και δυναμικού, επικοινωνιακού μοντέλου πρόσληψης της Γλώσσας, ενώ δίνει στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στα κειμενικά είδη αναδιατάσσοντας τις συγγραφικές και αναγνωστικές πρακτικές.

Την εφημερίδα των μαθητών/τριών του γ1 μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://schoolpress.sch.gr/peiramatikog1/

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μαυρίδου, φιλόλογος

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων α’ Γυμνασίου: «Η Μουσική του Νερού»

Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για τη μουσική διδασκαλία-μάθηση.

Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Λυκείου παρουσιάζουν στους/στις μαθητές/τριες της α΄Γυμνασίου το βραβευμένο rap τραγούδι που δημιούργησαν με «Τραγούδι ραπ για τον κύκλο του νερού» και ακολουθεί συζήτηση.

Οι μαθητές/τριες της α’ τάξης του Γυμνασίου, εργαζόμενοι/ες σε ομάδες:

  • δημιουργούν «μουσικές εικόνες» νερού  με χρήση του ελεύθερου λογισμικού Kandinsky του chrome music lab.
  • ηχοποιούν έναν πίνακα ζωγραφικής που αναπαριστά καταιγίδα, ηχογραφούν την εκτέλεσή τους και δημιουργούν ένα σύντομο βίντεο.

Υπερσύνδεσμος ανάρτησης υλικού: http://www.nano-micro.gr/omilos/?p=3474

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Πατιώ, Μουσικός

 

Πρότυπο Εργαστήριο Μουσικής στο Π.Σ.Π.Θ.

Εργαστηριακός χαρακτήρας μαθήματος Μουσικής για 15 συνεχή έτη, από το σχολικό έτος 2007-2008 έως και το 2021-2022.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 λειτούργησαν διασπώμενα τμήματα της Μουσικής με την Φυσική (α’ Γυμνασίου) και της Μουσικής με την Χημεία (β’ και γ’ Γυμνασίου), με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. και έγκριση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Κατά την Πιλοτική Επιμόρφωση του Ι.Ε.Π. στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (Δεκέμβριος 2021-Ιανουάριος 2022), το Εργαστήριο Μουσικής του Π.Σ.Π.Θ. καθώς και ο εργαστηριακός χαρακτήρας του μαθήματος της  Μουσικής, παρουσιάστηκαν ως υποδειγματικά.

Υπερσύνδεσμος ανάρτησης υλικού: http://www.nano-micro.gr/omilos/?page_id=290

Διδάσκουσα: Μαρία Πατιώ, Μουσικός

 

Ψηφιακή αφήγηση στο μάθημα των Γερμανικών

Οι μαθητές/τριες των τάξεων γ΄ γυμνασίου και Β΄ Λυκείου δημιούργησαν στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών βίντεο ψηφιακής αφήγησης με θέμα τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τα βίντεο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jzlkVP662w9kOjXq6W6JmiYC40tT8cSL/view?usp=sharing

Διδάσκουσα: Δέσποινα Χατζηβασιλειάδου

 

Εργασίες μαθητών/τριών της Α’ Γυμνασίου ΠΣΠΘ στο μάθημα της Τεχνολογίας

Ο διδάσκων Κωνσταντίνος Φράγκατζης στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρείχε στους/στις μαθητές/τριες ερεθίσματα, έδωσε παραδείγματα, καθοδήγησε, συμβούλεψε, παρότρυνε, συντόνισε, βοήθησε και αξιολόγησε τις εργασίες τους. Στόχος ήταν οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν δεξιότητες στη διαχείριση της πληροφορίας, τεχνικές δεξιότητες που αφορούν στη χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών, καθώς και τεχνικών κατασκευής, κοινωνικές δεξιότητες εργαζόμενοι/ες σε ομάδας, συνεργαζόμενοι/ες εποικοδομητικά και επικοινωνώντας ουσιαστικά ώστε να εκπονήσουν τις εργασίες τους και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Τα αποτελέσματα αυτής της διδακτικής και μαθησιακής πορείας μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.artsteps.com/view/6285e78099fb07ca282e1703/?currentUser

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Φράγκατζης