Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Το περιοδικό του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – “Χρονικά”

Το περιοδικό Χρονικά

Πρόσκληση Υποβολής Κειμένων για το τεύχες 31

Σημαντικές Ημερομηνίες (ΝΕΟ)

Διεύθυνση Αποστολής Κειμένων

Πρότυπα Συγγραφής Κειμένου

Διαδικασία Σύνταξης

Συντακτική Ομάδα τεύχους 31

Τεύχη 22-30

Εξώφυλλα Παλαιότερων Τευχών

ISSN 2241-679X 

 


Το περιοδικό “Χρονικά”

Το περιοδικό «ΧΡΟΝΙΚΑ», Τα Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι το αρχαιότερο περιοδικό στο χώρο των εκπαιδευτικών εντύπων. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1947 με απόφαση του διευθυντή του Πειραματικού Ιωάννη Ξηροτύρη και τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  Έως το 1967 κυκλοφόρησαν 82 τεύχη σε 19 τόμους στις σελίδες των οποίων φιλοξενήθηκαν κείμενα του Α. Δελμούζου, του Β. Τατάκη, του Ι. Ξηροτύρη, του Γ. Θέμελη και πολλών άλλων.  Το 1967, πιθανόν λόγω της επιβαλλόμενης από τη Χούντα λογοκρισίας, το περιοδικό διακόπτει τη λειτουργία του. Την επανέκδοση του περιοδικού εισηγείται ο επόπτης του σχολείου Νίκος Τερζής το 1990 όταν διευθυντής του σχολείου είναι ο Χρήστος Μαστοροδήμου. Το πρώτο τεύχος της δεύτερης περιόδου κυκλοφορεί το Μάρτιο του 1992 υπό το συντονισμό του Β. Χατζηβασιλείου και αποτελεί όπως ο επόπτης σημειώνει «πράξη αγωνιστικής αισιοδοξίας».

Με άξονα αυτή την αγωνιστική αισιοδοξία και γνώμονα το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί του ιστορικού αυτού σχολείου συνεχίζουμε την προσπάθεια έκδοσης και κυκλοφορίας του περιοδικού με την ίδια μορφή και χαρακτήρα.

Τα Χρονικά του ΠΣΠΘ είναι ένα έντυπο στο οποίο αντανακλάται η ιστορία του σχολείου ως ζωντανή πραγματικότητα, ενώ αποτελούν ένα όργανο επικοινωνίας με τη σχολική κοινότητα και με το ευρύτερο κοινό.

Το περιοδικό εκδίδεται ανά σχολικό έτος και περιλαμβάνει:

– τμήμα με άρθρα/κείμενα εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του σχολείου,

– τμήμα της Σχολικής Ζωής, στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας όπως όμιλοι, προγράμματα, έρευνες, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις, μαθητικά δρώμενα, διασχολικές συνεργασίες, διδακτικές παρεμβάσεις κ.α.,

– τμήμα παρουσιάσεων/κριτικών νέων βιβλίων.

Η συντακτική επιτροπή για το συγκεκριμένο τεύχος (31ό) συγκροτήθηκε σε εθελοντική βάση, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΠΣΠΘ (Σύλλογοι Διδασκόντων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και μέλη ΕΠΕΣ).

Το περιοδικό προκύπτει από την συνεργασία των μελών των Συλλόγων Διδασκόντων με το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΘ με την αρωγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Πρόσκληση Υποβολής Κειμένων για το τεύχος 31 (περίοδος 01/09/2021 – 30/06/2022)

Η υποβολή κειμένων προς δημοσίευση γίνειται αποκλειστικά στη διεύθυνση: chronikapspth@sch.gr

Η συντακτική επιτροπή του περιοδιού “Χρονικά” του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν υλικό προς κρίση και δημοσίευση για το νέο τεύχος (τ. 31) του περιοδικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

Στο περιοδικό “Χρονικά” δημοσιεύονται

  • πρωτότυπες πλήρεις εργασίες επιστημονικού, εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού και διδακτικού περιεχομένου που δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού
  • οι ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής (γιορτές, εκδηλώσεις, βραβεύσεις, προγράμματα, όμιλοι, διαγωνισμοί κλπ) που έχουν υλοποιηθεί στη διάρκεια της χρονικής περιόδου που καλύπτει το εκάστοτε τεύχος, καθώς και
  • περιλήψεις (abstracts) άρθρων ή εργασιών που σχετίζονται με δραστηριότητες/έρευνες/δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο και έχουν ήδη δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί σε άλλα επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.

Tο τεύχος 31 θα καλύψει το χρονικό διάστημα του σχολικόυ έτους 2021-22 (01/09/2021 – 31/06/2022)

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υποβάλλει περισσότερα του ενός κείμενα προς δημοσίευση, αυτά θα πρέπει να έχουν αρίθμηση προτεραιότητας ανάλογα με το ποιο θα επιθυμούσε περισσότερο να συμπεριληφθεί, καθώς αν το υλικό υπερβαίνει το πλήθος σελίδων που διαθέτουμε, θα πρέπει να γίνει επιλογή, ώστε να συμπεριληφθούν δράσεις από όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Λαμβάνοντας υπόψη την επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας περίοδο, η συντακτική ομάδα των Χρονικών αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής άρθρων και κειμένων σχολικής ζωής για το 31ο τεύχος του περιοδικού Χρονικά (καλύπτει την περίοδο 01/09/2021 έως 30/06/2022).

Η ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα και δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Καταληκτική (αρχική) Ημερομηνία Υποβολής Υλικού προς κρίση για δημοσίευση: 15 Ιανουαρίου 2023

Πρότυπα Συγγραφής Κειμένων

Οι εργασίες/άρθρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τις 2.500 λέξεις και θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο που θα βρείτε ΕΔΩ

Τα κείμενα για τις δράσεις σχολικής ζωής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τις 200 λέξεις, κάθε κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από μία φωτογραφία και θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο που θα βρείτε ΕΔΩ

Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τις 200 λέξεις και θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο που θα βρείτε ΕΔΏ

Διαδικασία Σύνταξης

Η Συντακτική Ομάδα:

  • γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την έγκριση ή μη της δημοσίευσης  των κειμένων εντός 3 μηνών και αποστέλλει σχετικές οδηγίες
  • έχει την ευθύνη της επιλογής των κειμένων και του χρόνου δημοσίευσής τους
  • δε δημοσιεύει κείμενα που είναι ήδη δημοσιευμένα με την ίδια ή παρεμφερή μορφή
  • επισημαίνει ότι το περιεχόμενο των κειμένων αφορά αποκλειστικά τους συγγραφείς τους


Η Συντακτική Ομάδα τεύχους 31

Μαστοροδήμου Σταυρούλα, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

Δαραής Κωνσταντίνος, Καλούδη Χριστίνα, Δερβίσογλου Λυδία, Δάσκαλοι/Δασκάλες

Κούντη Μαρία, Παλιαχάνη Μαρία, Ποθητού Ευγενία, Ποιμενίδης Γεώργιος, Ελληνικής Φιλολογίας

Χατζηβασιλειάδου Δέσποινα, Γερμανικής Φιλολογίας

Πετροτσάτου Λουκία, Φασούλα Βασιλική, Μαθηματικών

Φωτιάδου Σαπφώ, Φυσικής

Κουτσάκας Φίλιππος, Πληροφορικής

 

Τεύχη 22-30

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 31

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 30

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 29

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 28

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 27

ΧΡΟΝΙΚΑ-ΤΕΥΧΟΣ-26

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 25

ΧΡΟΝΙΚΑ-ΤΕΥΧΟΣ-24

ΧΡΟΝΙΚΑ-ΤΕΥΧΟΣ-23

ΧΡΟΝΙΚΑ-ΤΕΥΧΟΣ-22

 

Εξώφυλλα Προηγούμενων Εκδόσεων

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 21

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 18 – 2008

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 16

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 9

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 8 – 1998

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 4

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΕΥΧΟΣ 2 – 1992

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΙΗ΄ -1964

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΤΟΜΟΣ ΙΖ΄ – ΤΕΥΧΗ 65-68 , 1963

 

Το περιοδικό “Χρονικά”

Η αλληλουχία του χθές και του σήμερα

Aπόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση του τεύχους 30.

“Το περιοδικό «ΧΡΟΝΙΚΑ». Τα Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, είναι το αρχαιότερο περιοδικό στο χώρο των εκπαιδευτικών εντύπων.
Πρωτοκυκλοφόρησε το 1947 με απόφαση του διευθυντή του Πειραματικού Ιωάννη
Ξηροτύρη και τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων και του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων. Έως το 1967 κυκλοφόρησαν 82 τεύχη σε 19 τόμους στις
σελίδες των οποίων φιλοξενήθηκαν κείμενα του Α. Δελμούζου, του Β. Tατάκη, του Ι.
Ξηροτύρη, του Γ. Θέμελη και πολλών άλλων. Το 1967, πιθανόν λόγω της
επιβαλλόμενης από τη Χούντα λογοκρισίας, το περιοδικό διακόπτει τη λειτουργία του.
Την επανέκδοση του περιοδικού εισηγείται ο επόπτης του σχολείου Νίκος Τερζής το
1990 όταν διευθυντής του σχολείου είναι ο Χρήστος Μαστοροδήμου. Το πρώτο
τεύχος της δεύτερης περιόδου κυκλοφορεί το Μάρτιο του 1992 υπό το συντονισμό
του Β. Χατζηβασιλείου και αποτελεί όπως ο επόπτης σημειώνει «πράξη αγωνιστικής
αισιοδοξίας».
Με άξονα αυτή την αγωνιστική αισιοδοξία και γνώμονα το ενδιαφέρον για την
εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί του ιστορικού αυτού σχολείου συνεχίζουμε την
προσπάθεια έκδοσης και κυκλοφορίας του περιοδικού με την συμπαράσταση και
αρωγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.”

Μ.Κούντη, Φιλόλογος ΠΣΠΘ

 

Διαβάστε επίσης:

Το περιοδικο ΧΡΟΝΙΚΑ – Η αλληλουχία του χθες και του σήμερα