Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως μέλος του Εθνικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» φιλοξένησε σε διαδικτυακή αίθουσα εκπροσώπους του Δικτύου, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της περιβαλλοντικής ομάδας πραγματοποίησαν διδακτική παρέμβαση την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 σε τμήμα της γ΄ Γυμνασίου. Στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλει στην προσπάθεια διαμόρφωσής καλύτερων όρων για την ποιότητα ζωής στην πόλη, με αφετηρία την εκπαίδευση.

Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν αρχικά για τους στόχους και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος. Αντιλήφθηκαν τον καθοριστικό ρόλο των ίδιων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της γειτονιάς τους και της πόλης τους. Ανακάλυψαν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να την προστατέψουν ή/και να την βελτιώσουν. Ανέλαβαν πρωτοβουλία και διεκδίκησαν ένα βιώσιμο μέλλον. Κατανόησαν εν τέλει τη σχέση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό και αστικό περιβάλλον και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις, ιδέες και προτάσεις και παρουσίασαν τα οράματά τους για την βιώσιμη πόλη. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και με τη μέθοδο «project», ενώ εφαρμόστηκαν και μέθοδοι βιωματικής διδασκαλίας και μάθησης.

Τη φετινή σχολική χρονιά, με αφορμή τις σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19 σε κάθε σχεδόν πτυχή της ζωής μας, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων δράσεων αποτελεί μια προσπάθεια αφύπνισης της γνωστικής περιέργειας των μαθητών/τριών μας, διατήρησης της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης και παροχής δημιουργικών διεξόδων. Με το άνοιγμα του σχολείου μας στην κοινωνία και τον προσανατολισμό στη μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων, στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών  προβλημάτων επιδιώκεται η άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli