Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακάτω προγραμματιζόμενη εκδρομή-μετακίνηση μαθητών/τριών του σχολείου μας.

4ήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή Μαθητών/τριών Γυμνασίου ΠΣΠΘ

Α) Προορισμός : Κωνσταντινούπολη

Β) Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων:

42-45 μαθητές, ο αρχηγός της εκδρομής και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί

Γ) Μεταφορικό Μέσο : Λεωφορείο

Δ) Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 3-4 αστέρων (Περιοχή Ταξίμ)

Ε) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή

Η) Χρόνος πραγματοποίησης της εκδρομής: 2-5/5/2023.

Θ) Διάρκεια: 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) με ημιδιατροφή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία και το τόπο του καταλύματος και ενδεικτικό το πρόγραμμα της εκδρομής που προτείνει (συμπεριλαμβανομένης επίσκεψης στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο/Λύκειο και στο Πατριαρχείο). Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 27/3/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30.