Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Προκηρυξη κενών θεσεων μαθητών Δημοτικού και Λυκειου ΠΣΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΣΠΘ