Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφος 5) και την με αρ. 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄) Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ για το σχολικό έτος 2020-21, στα Πειραματικά σχολεία διεξάγεται κλήρωση για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στο Δημοτικό και στο Λύκειο του ΠΣΠΘ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, κατόπιν κένωσής τους, τις παρακάτω θέσεις στο μαθητικό του δυναμικό (Την προκήρυξη μπορείτε να δείτε εδώ):

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΞΗ

ΘΕΣΕΙΣ

ΦΥΛΟ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΣΠΘ

 Α

 1

 ΑΓΟΡΙ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΥΚΕΙΟ)

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΞΗ

ΘΕΣΕΙΣ

ΦΥΛΟ

 ΛΥΚΕΙΟ ΠΣΠΘ

 Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 3

 ΑΓΟΡΙ

 ΛΥΚΕΙΟ ΠΣΠΘ

 Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 2 

 ΚΟΡΙΤΣΙ

 ΛΥΚΕΙΟ ΠΣΠΘ

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 1

 ΚΟΡΙΤΣΙ


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 3 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2020. Η κλήρωση (αν χρειαστεί εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων), θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Δελμούζος» με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

– αίτηση κηδεμόνα (μπορείτε να τη βρείτε εδώ)
– φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα
– βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

ΕΠ.Ε.Σ. ΠΣΠΘ