Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Η ΣΤ’ τάξη του σχολείου λαμβάνει μέρος στο Πανελλήνιο φεστιβάλ «Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με διάφορους φορείς (Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνογερμανική Αγωγή, NOESIS – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας κ.α). Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (www.creatit-project.eu) ενώ στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των θετικών επιστημών (Inquiry Based Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CREATIONS (http://creations-project.eu/). Αποτελεί έναν από τους επιταχυντές (accelerators) του Ευρωπαϊκού έργου Open Schools for Open Societies (OSOS) (http://www.openschools.eu/) που έχουν εγκριθεί και προτείνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως Εθνικού Συντονιστή για τα Ελληνικά Σχολεία που συμμετέχουν στο έργο και μία από τις περιπτώσεις εφαρμογής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού έργου Creativity, Art and Science in Primary Education (CASE) (http://www.project-case.eu/).

Το θέμα με το οποίο συμμετέχει η ΣΤ τάξη αφορά την λειτουργία του εγκεφάλου και τις νευροεπιστήμες με τον γενικό τίτλο: BRAINSTORMERS”. Τα επιμέρους όργανα και οι αισθήσεις ζωντανεύουν για να δείξουν στους ανθρώπους τη σημασία τους -μέσα από το χιούμορ και την καθημερινή γλώσσα- για να τονίσουν την ζωτική λειτουργία του εγκεφάλου που δίχως αυτόν ουσιαστικά δεν υπάρχει ζωή. Ο εγκέφαλος αποτελεί το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το νευρικό σύστημα αποτελεί το σύστημα που ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, καθώς επίσης και την μεταξύ τους αρμονική συνεργασία. Αποτελεί επίσης την έδρα των ψυχικών λειτουργιών και επιπλέον μέσω των αισθητήριων οργάνων (μάτι, αυτί, δέρμα, γλώσσα, μύτη) συμβάλλει στην αντίληψη του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο.

Αυτή η θεματική, άκρως επίκαιρη εξηγεί ακόμα και την ύπαρξη πολλαπλών ειδών νοημοσύνης και κατ’ επέκτασιν μάθησης και συμβάλλει αποφασιστικά και στη συμπερίληψη. Ακόμη, «δείχνει» το μέλλον της επιστήμης που εστιάζεται αυτή την στιγμή στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου.

Το θεατρικό δρώμενο θα παρουσιαστεί το Σάββατο 2 Απρίλιου στην Ελληνογερμανική σχολή, στην Παλλήνη Αττικής. Ευχόμαστε στους μαθητές μας καλή επιτυχία!

Την δράση επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί: Μαρίνα Λάγουρη, Ευανθία Στέφα.