Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο Erasmus+ Water Education υλοποιώντας δράσεις και σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό που συνδέεται με την περιβαλλοντική αγωγή των μαθητών/τριών και την παροχή ανάλογων εκπαιδευτικών εργαλείων, μεθοδολογικών, συμβατικών και ψηφιακών, στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διδάξουν ανάλογα περιβαλλοντικά θέματα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 και από την πρώτη χρονιά υλοποίησής του οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες του Γυμνασίου – Λυκείου του σχολείου μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης με θέμα την αξία και τη σωστή διαχείριση του νερού αποκομίζοντας σημαντικά μαθησιακά οφέλη.

H παιδαγωγική ομάδα του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος μαθητές/τριες των τεσσάρων εμπλεκόμενων σχολείων συμμετείχαν στο online Camp Wat.Edu που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις τηλεσυναντήσεις (από 17/5 έως 28/5), όπου και παρουσίασαν έναν απολογισμό της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των δράσεων που υλοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων τους κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020, με βάση το υλικό που παρήγαγαν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των τεσσάρων σχολείων για το Handbook το οποίο αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος. Από τις ομάδες μαθητών/τριών στο online Camp αναδείχθηκαν τα αποτελέσματα των διδακτικών παρεμβάσεων και των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν στο ΠΣΠΘ τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη μέσω των οποίων ευαισθητοποιήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στο θέμα του νερού (κύκλος, ιδιότητες, σύσταση κλπ.) μαθαίνοντας για τους φυσικούς υδάτινους πόρους και τη μορφή τους (πηγές, ποτάμια, λίμνες), για την χρήση του νερού μέσα στο χρόνο αλλά και στην καθημερινή ζωή. Η διεπαφή και αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών των τεσσάρων σχολείων υπήρξε ουσιαστική και ενθουσιώδης παρά την «απόσταση» και η τελική αποτίμηση του Camp από μέρους τους ιδιαίτερα θετική.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών μας, οι εξαιρετικές παρουσιάσεις τους, η ενεργή συμμετοχή τους στο Camp και η συνολική εικόνα του σχολείου μας στο πλαίσιο των ανωτέρω εκδηλώσεων κατέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι παρά την πανδημία και τις εξ ορισμού δυσκολίες συνεχίσαμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους/στις μαθητές/τριές μας διευρύνοντας με ποικίλους τρόπους το γνωστικό τους ορίζοντα.