Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Mελέτης εφαρμογής της Μεθοδολογίας Agile Scrum στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εμπλεκόμενοι

 1. Kοσμίδης Εμμανουήλ, Κουτσάκας Φίλιππος, Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ86), Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 2. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Παραδοτέα
Εισήγηση στο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | Hellenic and International conference on “STE(A)M Educators & Education”

 • Θέμα: Η μεθοδολογία Agile Scrum στην εκπαίδευση – πρόταση προσαρμογής της για την υλοποίηση ερευνητικής εργασίας στο Γυμνάσιο
 • Κείμενο Εισήγησης: ΕΔΩ
 • Παρουσίαση Εισήγησης: ΕΔΩ
 • Πρόγραμμα Συνεδρίου: ΕΔΩ

Εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

 • Θέμα: Μεθοδολογία Scrum: Η εμπειρία των μαθητών από την εφαρμογή της στην υλοποίηση ερευνητικής εργασίας στην Α΄ ΓΕΛ
 • Κείμενο Εισήγησης: ΕΔΩ
 • Παρουσίαση Εισήγησης: ΕΔΩ
 • Πρόγραμμα Συνεδρίου: ΕΔΩ

Φωτογραφικό Υλικό: https://photos.app.goo.gl/vienQh6bsZRWshPu6

Περιγραφή

H μεθοδολογία Scrum είναι διαδεδομένη μέθοδος οργάνωσης που βοηθά τις εταιρείες πληροφορικής στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού. Η μέθοδος είναι ανθρωποκεντρική δίνοντας έμφαση στην στενή συνεργασία της ομάδας, την επικοινωνία των μελών της και την ευελιξία (agility) με συνεχή προσαρμογή των στόχων της στις αλλαγές του περιβάλλοντος, των διαθέσιμων πόρων και του χρόνου. Το Agile Scrum είναι ένα πιο ελαφρύ και ευέλικτο πλαίσιο διεργασιών ανάπτυξης agile, αρκετά διαδεδομένο στις εταιρείες πληροφορικής. Ειδικότερα η μεθοδολογία Scrum (Scrum.org, 2021) βοηθά τους οργανισμούς:

 • να αυξήσουν την ποιότητα των παραδοτέων,
 • να αντιμετωπίσουν ομαλότερα την αλλαγή (και την αναμονή των αλλαγών),
 • να παρέχουν καλύτερες εκτιμήσεις ενώ χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να τις παράγουν,
 • να ελέγχουν καλύτερα το χρονοδιάγραμμα και την εξέλιξη των έργων τους.

Από την άλλη, η εξέλιξη των απαιτήσεων της εκπαίδευσης στην καινοτομοστραφή οικονομία του 21ου αιώνα, έχει διαφοροποιήσει τις απαιτούμενες εργασιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Δίπλα σε θεμελιώδεις ικανότητες όπως η αριθμητική και γλωσσική ευχέρεια, έχουν προστεθεί η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η επιμονή, η περιέργεια και η πρωτοβουλία.

Οι αλλαγές αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο πιέζουν την εκπαίδευση να εναρμονιστεί δημιουργώντας την ανάγκη στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με νέες τεχνικές, αναδυόμενα εργαλεία, με ευέλικτους και γρήγορα προσαρμόσιμους (agile) τρόπους διδασκαλίας (Krehbiel, et al., 2017). Η εκπαίδευση της εποχής της βιομηχανικής επανάστασης πρέπει να μετασχηματιστεί στη νέα εποχή της πληροφορίας, από την παροχή γνώσεων, στη διαφοροποιημένη προετοιμασία των μαθητών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους όπως αυτές θα διαμορφώνονται δυναμικά (Ma, 2019).
H εκπαιδευτική προσαρμογή μεθοδολογιών ανάπτυξης προϊόντων είναι στη λογική του ότι η εργασία και η εκπαίδευση είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Για το λόγο αυτό, η ποιότητα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης.  Ανάλογο παράδειγμα είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) με αρκετή πλέον βιβλιογραφία που αφορά την εφαρμογή της στην εκπαίδευση (Ζαβλανός, 2003).

Αυτή την προσέγγιση μπορεί να υποστηρίξει με την εφαρμογή της η μεθοδολογία Αgile Scrum στην εκπαίδευση, με έμφαση στο τρίπτυχο: συνεχής βελτίωση, αναθεώρηση, προσαρμογή (ανατροφοδότηση). Ο Briggs (2014) προτείνει τις βασικές αξίες του Scrum για την εκπαίδευση:

 • Τα άτομα και οι διεπαφές είναι πιο σημαντικά από τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις διαδικασίες και ο κύριος τρόπος επικοινωνίας είναι πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Έμφαση στην συσχέτιση της γνώσης με την πραγματικότητα, όχι στην ποσότητα.
 • Συνεργασία των εμπλεκομένων αντί πολύπλοκων διαπραγματεύσεων.
 • Προσαρμογή στην αλλαγή αλλά με συγκεκριμένο πλάνο.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η γνώση προκύπτει από την βιωματική εμπειρία και από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε τι είναι γνωστό, επιδιώκοντας την σύνδεση της με την πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, το εκπαιδευτικό έργο έχει στόχους και προδιαγραφές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους πόρους, υλικούς και ανθρώπινους, ενώ υλοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το ερώτημα συνεπώς είναι αν μια μέθοδος υλοποίησης έργων, που δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση των ανθρώπων και την ποιότητα των σχέσεων τους, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως εκπαιδευτική ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία οδηγώντας παράλληλα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε ανάπτυξη των λεγόμενων «soft skills» των μαθητών, χαρακτηριστικών δηλαδή όπως η συνεργατικότητα, η επικοινωνία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ηγεσία, η περιέργεια και η ενσυναίσθηση.

Στόχοι της έρευνας
Μαθησιακοί και παιδαγωγικοί στόχοι της έρευνας μας είναι οι μαθητές:

 •  να ακολουθήσουν τη μεθοδολογία Scrum για την ανάπτυξη της ερευνητικής εργασίας σύμφωνα το αναλυτικό πρόγραμμα,
 •  να αναπτύξουν “soft skills” όπως η επικοινωνία, η ομαδοσυνεργατικότητα και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
 •  να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό της μάθησης, που από τη μετάδοση γνώσεων μετατοπίζεται στην ανακάλυψη, στη βιωματική εμπειρία και την συσχέτιση με την πραγματικότητα (relevancy),
 •  να αφομοιώσουν μια διαδεδομένη επιχειρηματική διαδικασία που ακολουθείται ευρέως στις εταιρείες τεχνολογίας αλλά και σε εταιρικά περιβάλλοντα κάθε δραστηριότητας αποκτώντας ένα επαγγελματικό εφόδιο ζωής.

H εμπειρία εργασίας και συνεργασίας των εκπαιδευομένων μέσα από την μεθοδολογία Scrum περιγράφεται ως πιο παραγωγική, με πιο ενθουσιώδη συμμετοχή και καλύτερο επίπεδο επικοινωνίας. Η μεθοδολογία Scrum είναι μια διαδεδομένη μεθοδολογία ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής. Το ερευνητικό ερώτημα είναι αν οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά την μεθοδολογία αυτή, η οποία φαίνεται να έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την μαθητο-κεντρική προσέγγιση STE(A)M, για την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και ποιες είναι οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες τους από την εφαρμογή της.

Βιβλιογραφία: Από Εισηγήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας: Αρχείο (Άδεια Πρόσβασης)