Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11:00 πμ – 13:15μμ, διεξήχθη το εργαστήριο «Η 6η ΑΙΣΘΗΣΗ: Το παιχνίδι από το μέλλον» με θέμα την επινόηση ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού με τεχνολογίες διάδρασης εγκεφάλου-προς-εγκέφαλο (brain-to-brain interaction / BBI). Κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των επερχόμενων τεχνολογιών ΒΒΙ και το πώς αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον, η δημιουργική, κριτική και υπολογιστική σκέψη και η διασκέδαση. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τον Δημήτρη Γραμμένο, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας (ΙΤΕ). Επίσης, συμμετείχε η Ανθή Στρατάκη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ. Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΨηφίΔα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και τελεί υπό την αιγίδα της έδρας UNESCO για την «Έρευνα για το Μέλλον» στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες μέσα από διασκεδαστικές διαδραστικές δραστηριότητες εισήχθησαν στη μυθοπλαστική σχεδίαση, στη διερεύνηση προοπτικών του μέλλοντος και στις τεχνολογίες αιχμής BBI. Επίσης, καθοδηγήθηκαν προς τη σύλληψη και τον νοητικό σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από το μέλλον και κλήθηκαν να αναλογιστούν τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές/τριες έλαβαν μέρος σε έξι (6) δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, κατέγραψαν τις ιδέες τους μέσω πολύ σύντομων κειμένων, αφού τις συζήτησαν σε ομάδες και ακολούθως τις παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Σε συνέχεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες μπορούν προαιρετικά να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες που απέκτησαν προκειμένου να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Brains & Games Greece» (18 Δεκεμβρίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2021). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύλληψη και ο νοητικός σχεδιασμός ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκεφάλου-προς-εγκέφαλο.

Η συμμετοχή του ΠΣΠΘ στο ανωτέρω εργαστήριο αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια του σχολείου μας σε καιρούς δύσκολους να υπερβεί την απόσταση και να φέρει τους/τις μαθητές/τριες του κοντά στη γνώση μέσω δημιουργικών διεξόδων και καινοτόμων πρακτικών.