Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών με στόχο την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών του Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέντε εκπαιδευτικοί η κα. Νίκη Ζωγράφου, η κα. Αντωνία Καραγιαννίδου, η κα. Στυλιανή Σιούλη, η κα. Αθανασία Στεργιάκη και η κα. Ευανθία Στέφα επισκέφτηκαν τα σχολεία EFALaMalvesia στη Llombai της Ισπανίας.

Στην πέμπτη, διακρατική συνάντηση συμμετείχαν, όπως και κατά τις προγενέστερες συναντήσεις, εκπαιδευτικοί από τις συνεργαζόμενες χώρες στο πρόγραμμα Erasmus+, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βουλγαρία. Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία και η βαθύτερη κατανόηση: α) του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, β) της διοικητικής δομή του σχολείου, γ) των πεποιθήσεων και αξιών που διέπουν το σχολείο καθώς και δ) τους τρόπους αξιοποίησης των κοινοτικών συνδέσμων προς όφελός του.

Η πέμπτη συνάντηση διήρκησε τρεις ημέρες, από τις 8 έως τις 10 Απριλίου 2019 και τα θέματα που συζητήθηκαν αποτέλεσαν έναυσμα κριτικού αναστοχασμού επί του εκπαιδευτικού και του διοικητικού μας συστήματος και έθεσαν προβληματισμούς για τους τρόπους αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και υποδομών προς όφελος του σχολείου.