Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών με στόχο την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών του Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρεις εκπαιδευτικοί η κα. Στυλιανή Σιούλη, η κα. Αθανασία Στεργιάκη και η κα. Ευανθία Στέφα επισκέφτηκαν το PlovdivLanguage High School στη Βουλγαρία.

Στην τρίτη, διακρατική συνάντηση συμμετείχαν, όπως και κατά τις προγενέστερες συναντήσεις, εκπαιδευτικοί από τις συνεργαζόμενες χώρες στο πρόγραμμα Erasmus+, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βουλγαρία. Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία και η βαθύτερη κατανόηση: α) του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, β) της διοικητικής δομή του σχολείου και γ) των τεχνικών αξιοποίησης και διάχυσης της β’ ξένης γλώσσας (αγγλικής) στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Η τρίτη συνάντηση διήρκησε τρεις ημέρες, από τις 25 έως τις 27 Απριλίου 2018 και τα θέματα που συζητήθηκαν αποτέλεσαν έναυσμα κριτικού αναστοχασμού επί του εκπαιδευτικού και διοικητικού μας συστήματος θέτοντας τα πλαίσια επαναπροσδιορισμού και αναδόμησής του.