Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και εφόσον ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 (γεννηθέντες 2005) ή 2024-2025 (γεννηθέντες 2006), να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr , (με θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ) από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη προκειμένου να την υποβάλλει μαζί με άλλα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.:
https://gga.gov.gr/athlitismos/athliti smos/diakrithentes-athlites

Η σχετική εγκύκλιος και το συνοδευτικό Υπόδειγμα της Αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Φυσική Αγωγή/Νέα – Δελτία Τύπου.