Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Η #EUCodeWeek είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να φέρει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό στα σχολεία μέσα από πληθώρα εκπαιδευτικών πόρων και καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Στo πλαίσιo της CodeWeek, 7-22 Oκτωβρίου 2023,

  • μαθητές/τριες της Α’ Γυμνασίου με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Φίλιππο Κουτσάκα πληροφορικό αξιοποίησαν βιβλιοθήκες και προγραμματιστικά περιβάλλοντα ανοιχτής αρχιτεκτονικής για να προγραμματίσουν το μικροελεγκτή microbit. Οι μαθητές/τριες δημιούργησαν και πρόβαλαν ascii-art εικονίδια και μικρά μηνύματα αφιερωμένα στην εβδομάδα προγραμματισμού στην οθόνη του microbit, δημιούργησαν event-drive γεγονότα αξιοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου και τον αιθητήρα κίνησης στον τρισδιάστατο χώρο του microbit καθώς και μικρές δημιουργίες δικής τους έμνευσης.
  • μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου του ΠΣΠΘ, με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις κ.Αλεξάνδρα Νικολαΐδου φυσικό και Ελένη Ρώσσιου πληροφορικό, ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα Εκμάθησης Ταξινόμησης σε Μηχανές, η οποία απέβλεπε στην εξοικείωσή τους με βασικές δεξιότητες Machine Learning και Artificial Intelligence. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν μοντέλα μηχανικής μάθησης με συγκέντρωση, εκπαίδευση και εξαγωγή δεδομένων και δημιούργησαν με ακρίβεια έναν ταξινομητή.

Συγχαρητήρια στους μαθητές/τριες και στις/στους υπεύθυνες/ους εκπαιδευτικούς για την καινοτόμο δράση!

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία #EUCodeWeek της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://codeweek.eu/

 

      

         

.