Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
Ανακοίνωση πινάκων με μοριοδότηση αιτήσεων για απόσπαση στο ΠΣΠΘ εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση πινάκων με μοριοδότηση αιτήσεων για απόσπαση στο ΠΣΠΘ εκπαιδευτικών

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ οι πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο ΠΣΠΘ τη Σχολική χρονιά 2023-2024
Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 24/8/23, 23:59.
ΕΠΕΣ ΠΣΠΘ.

Αιτήσεις_ΑΠΟΣΠΑΣΗ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα
Ανακοίνωση πινάκων με μοριοδότηση αιτήσεων για απόσπαση στο ΠΣΠΘ εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο ΠΣΠΘ

Επισυνάπτεται ανακοινοποίηση των δεκτών αιτήσεων των εκπαιδευτικών για απόσπαση στο ΠΣΠΘ.

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα
Ανακοίνωση πινάκων με μοριοδότηση αιτήσεων για απόσπαση στο ΠΣΠΘ εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο ΠΣΠΘ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ οι πίνακες Δεκτών και μη δεκτων αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο ΠΣΠΘ τη Σχολική χρονιά 2023-2024.
Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 22/8/23, 23:59.
ΕΠΕΣ ΠΣΠΘ

Αιτήσεις-ΠΣ-και-ΠΕΙΣ

 

Διαβάστε Περισσότερα