Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτικοί Τάξεων

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου του Δημοτικού Σχολείου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-19 είναι οι εξής