Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Υπεύθυνοι Τμημάτων Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α1 Καλλίνης Γεώργιος κλ. ΠΕ02

α2 Λαλαγιάννη Αικατερίνη κλ. ΠΕ01

β1 Κούντη Μαρία κλ. ΠΕ01

β2  Σακελλαριάδη Ισμήνη κλ. ΠΕ08

γ1 Ελευθεριάδου Πασχαλίτσα κλ. ΠΕ07

γ2 Πατιώ Μαρία κλ. ΠΕ16

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α1 Μποζέλου Μαρία κλ. ΠΕ03

Α2 Νικολαίδου Σοφία κλ. ΠΕ02

Β1 Παγκουρέλια Ευγενία κλ. ΠΕ02

Β2 Πολίτου Μαρία κλ. ΠΕ06

Γ1 Γκούβης Νέστορας κλ. ΠΕ0404

Γ2 Μπαγανά Μαρία κλ. ΠΕ0402/ Παπαπαναγιώτου Γιάνα κλ. ΠΕ11