Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο
Υπεύθυνοι Τμημάτων Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α1: Τακετζίδου Δέσποινα

α2: Σακελλαριάδη Ισμήνη Δήμητρα

β1: Αδαμίδου Αικατερίνη

β2: Τουμανίδης Γεώργιος

γ1: Νικολαΐδου Αλεξάνδρα

γ2: Ποθητού Ευγενία

 

ΛΥΚΕΙΟ

Α1: Γρηγοριάδου Αναστασία

Α2: Ιωαννίδου Ελισάβετ

Β1: Φαχαντίδης Παναγιώτης

Β2: Παλιαχάνη Μαρία

Γ1: Μυλωνά Αλεξάνδρα & Φωτιάδης Γεώργιος

Γ2: Τυχάλας Ευάγγελος