Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Αγαπητοί γονείς ή / και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (79942/ΓΔ4/31-05-2019) η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες πλέον ΔΕΝ διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και ανέρχονται στον αριθμό των 114 απουσιών.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής (πάνω από 114) είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση ο γονέας ή / και κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας του / της μαθητή / τριας. Από την άλλη μεριά και το σχολείο θα σας ενημερώνει εβδομαδιαίως για το σύνολο των απουσιών των μαθητών / τριών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με SMS ή τηλεφωνικά ή με επιστολή).

Σας προτείνουμε να υπάρχει μέριμνα ώστε οι μαθητές / τριες να μην πραγματοποιούν απουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Όταν οι απουσίες ενός μαθητή / τριας πλησιάζουν γρήγορα τα όρια, τότε υπάρχει κίνδυνος τα όρια αυτά να ξεπεραστούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.