Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Ενημέρωση Γονέων

Μέρες και ώρες συνεργασίας γονέων εκπαιδευτικών Γυμνασίου Λυκείου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση Γονέων

Για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχουν προβλεφθεί δύο ημέρες την εβδομάδα για πραγματοποίηση συναντήσεων με γονείς. Κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις αντίστοιχες ημέρες-ώρες συναντήσεών τους αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και σε όλους τους γονείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η Διεύθυνση επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Πρόγραμμα Συναντήσεων Γονέων – Καθηγητών

Για θέματα που αφορούν τις συναντήσεις σας με τους διδάσκοντες του παιδιού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου (κ. Σιμιτοπούλου) καθημερινά 08:00-14:00 στο τηλέφωνο 2310-277809.
Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων μας και την προσπάθεια τήρησης εκ μέρους σας του ακριβού χρόνου προσέλευσής σας στις συναντήσεις με τους καθηγητές ή επικοινωνία θα διεξάγεται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.