Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ.   ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πειραματικό Σχολείο  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ταχ.Δ/νση :  Αγίας Σοφίας 51 & Δελμούζου 1 Τ Κ.: 54631

Πληροφορίες:   Ε. Ρώσσιου
Τηλ.:2310 – 277809
Email: lykaeith@sch.gr
Website: https://pspth.edu.gr

Αρ. Πρωτ. : 30/24-1-2019

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακάτω προγραμματιζόμενη εκδρομήμετακίνηση μαθητών του σχολείου μας.

4ήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή Μαθητών ΒΛΥΚΕΙΟΥ

Α) Προορισμός : Κέρκυρα
Β) Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων:50 μαθητές, ο αρχηγός της εκδρομής και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί
Γ) Μεταφορικό Μέσο: Οδικώς
Δ) Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχεία 3-4 αστέρων (στο κέντρο, κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο)
Ε) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή
Η) Χρόνος πραγματοποίησης της εκδρομής: 14-17/3/2019.
Θ) Διάρκεια: 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) με ημιδιατροφή

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία και το τόπο του καταλύματος και ενδεικτικό το πρόγραμμα της εκδρομής που προτείνει. Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 31/1 /2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30.

Η Διευθύντρια

Σφραγίδα – Υπογραφή

Δρ. Ρώσσιου Ελένη